HemSök efter kurserSPSS 1 - Data och grafhantering samt Grundläggande statistik

SPSS 1 – Data och grafhantering samt Grundläggande statistik

SPSS 1 hjälper dig att snabbt komma igång med både SPSS och de centrala delarna inom statistik.

Kurspaketet innehåller de två kurserna Data- och grafhantering samt Grundläggande statistik. Som alla våra kurser varvas teori med exempel, egna övningar och ger en perfekt introduktion till både programmet SPSS och grundläggande statistik. Detta kurspaket ger en idealisk bas för de mer avancerade utbildningarna i vårt utbud.

Innehåller kurserna Data och grafhantering samt Grundläggande statistik


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
12500 kr

Mål

Att enkelt kunna hantera och beskriva ett datamaterial med hjälp av grafer och tabeller i SPSS. Målet är även att kunna behärska de grundläggande statistiska metoderna

Förkunskaper

Inga specifika krav på förkunskaper.

Program SPSS 1 - Data och grafhantering samt Grundläggande statistik

Data och grafhantering

DATAHANTERING

 • Import och export av data
 • Datastrukturering
 • Hantering av variabler
 • Hantering av observationer
 • Datatransformeringar

BESKRIVA DATA MED TABELLER OCH GRAFER

 • Frekvens- och andra typer av tabeller
 • De vanligaste graftyperna [Histogram, Scatterplots, Error bar (Mean plots), Box plot, Line plot]
 • Chart builder
 • Legacy dialogs
 • Redigering av grafer

Grundläggande statistik

GRUNDLÄGGANDE STATISTISKA BEGREPP

 • Statistiska antaganden om fördelning, varians och linjäritet
 • Parameterskattningar och konfidensintervall
 • Hypotesprövning och p-värden

KORRELATIONER

 • Pearsons- och Spearmans korrelation

JÄMFÖRELSER AV MEDELVÄRDEN

 • Students t-test
 • Proportionstest

TABELLER OCH SAMBAND MELLAN KATEGORISKA VARIABLER

 • Chi2-test

ICKE-PARAMETRISKA METODER