HemSök efter kurserSPSS 3 -Logistisk regression och Överlevnadsanalys

SPSS 3 -Logistisk regression och Överlevnadsanalys

SPSS 3 fortsätter med de avancerade regressionsmodellerna logistisk och Cox regression.

Under första dagen läggs grunden till logistisk regression och här behandlas också ROC som på ett grafiskt sätt visar hur bra en numerisk variabel kan separeras i två utfall. ROC är väldigt användbart tillsammans med Logistisk regression. Den andra dagen kommer deltagarna att få arbeta med ”time-to-event”-data. De två vanligaste metoderna som används för dessa typer av data är Kaplan-Meier och Cox regression. Precis som alla våra kurser varvas teori med exempel och egna övningar.

Innehåller kurserna Logistisk regression & ROC samt Överlevnadsanalys


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
12500 kr

Mål

Att kunna använda ”time-to-event”-data och avancerade regressionsmodeller samt att kunna tolka och validera resultaten.

Förkunskaper

Data och grafhantering i SPSS samt grundläggande statistik och linjär regression.

Program SPSS 3 - Logistisk regression, överlevnads- och poweranalys kursinnehåll

Logistisk regression


LOGISTISK REGRESSION

  • Modellvalidering

ROC

Överlevnadsanalys


KAPLAN-MEIER

  • Jämförelse av grupper [Log-rank, Breslow]

COX REGRESSION

  • Modellvalidering