HemSök efter kurserSPSS - ANOVA

SPSS – ANOVA

ANOVA är den naturliga fortsättningen på t-testet, alltså jämförelse av gruppers medelvärden. I kursen kommer modeller med en eller flera förklarande variabler att behandlas liksom interaktioner och de vanligaste post-hoc-testen.

Precis som på alla våra kurser varvas teori med exempel och egna övningar.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
1 dag

Pris
8500 kr

Mål

Att kunna genomföra, tolka och validera ANOVA-modeller.

Förkunskaper

Data och grafhantering i SPSS samt grundläggande statistik

Program SPSS - ANOVA

ANOVA

ONE-WAY ANOVA

  • Modellvariering
  • Post-hoc test
  • Icke parametriska metoder

FACTORIAL ANOVA

REPEATED MEASURE ANOVA

  • Icke parametriska metoder