HemSök efter kurserSPSS - Data och grafhantering

SPSS – Data och grafhantering

Detta är en perfekt introduktion till SPSS där du lär dig behärska programmets grundläggande funktioner så att arbetet flyter på obehindrat.

Kursdeltagarna får under utbildningen lära sig de viktigaste delar av programmets kraftfulla data och grafhanteringsfunktioner. Precis som alla våra kurser varvas teori med exempel och egna övningar.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
1 dag

Pris
11500 kr

Mål

Att enkelt kunna hantera data i SPSS samt kunna beskriva ett datamaterial med hjälp av grafer och tabeller.

Prerequisites

Inga specifika krav på förkunskaper i SPSS.

SPSS - Data och grafhantering

Data och grafhantering

DATAHANTERING

  • Import och export av data
  • Datastrukturering
  • Hantering av variabler
  • Hantering av observationer
  • Datatransformeringar

BESKRIVA DATA MED TABELLER OCH GRAFER

  • Frekvens- och andra typer av tabeller
  • De vanligaste graftyperna [Histogram, Scatterplots, Error bar (Mean plots), Box plot, Line plot]
  • Chart builder
  • Legacy dialogs
  • Redigering av grafer