HemSök efter kurserSPSS - Grundläggande statistik

SPSS – Grundläggande statistik

På den här kursen gås de grundläggande begreppen och metoderna inom statistisk igenom. Dessa kunskaper är obligatoriska för att kunna tillämpa beskrivande statistik och statistisk inferens (hypotesprövning, p-värden och konfidensintervall).

Detta ger en bra introduktion, både för nybörjare och för den som vill fräscha upp gamla statistiska kunskaper. Precis som alla våra kurser varvas teori med exempel och egna övningar.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
1 dag

Pris
9500 kr

Mål

Att kunna förstå, tolka och beskriva grundläggande statistiska resultat.

Förkunskaper

Data och grafhantering i SPSS.

Program SPSS - Grundläggande statistik

Grundläggande statistik

GRUNDLÄGGANDE STATISTISKA BEGREPP

  • Statistiska antaganden om fördelning, varians och linjäritet
  • Parameterskattningar och konfidensintervall
  • Hypotesprövning och p-värden

KORRELATIONER

  • Pearsons- och Spearmans korrelation

JÄMFÖRELSER AV MEDELVÄRDEN

  • Students t-test
  • Proportionstest

TABELLER OCH SAMBAND MELLAN KATEGORISKA VARIABLER

  • Chi2-test

ICKE-PARAMETRISKA METODER