HemSök efter kurserSPSS - Logistisk regression

SPSS – Logistisk regression

Logistisk regression används då man vill analysera ett binärt utfall. Detta är över lag ett väldigt vanligt scenario och det som man ofta är intresserad av är sannolikheten för det ena eller det andra utfallet eller oddset mellan dem.

Eftersom detta är så vanligt förekommande är metoden allmänt utbredd inom många områden så som medicin, ekonomi och industri. Kursen ger en grundlig förståelse för metoden och dess olika användningsområden. I kursen kommer även ROC att behandlas då den är användbar, som en egen metod eller tillsammans med logistisk regression. Precis som alla våra kurser varvas teori med exempel och egna övningar.

.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
1 dag

Pris
500 kr

Mål:

Att med hjälp av SPSS kunna genomföra, tolka och validera logistisk regression och ROC.

 

Förkunskaper:

Data och grafhantering i SPSS, grundläggande statistik samt linjär regression

Program SPSS - Logistisk regression

Logistisk regression

LOGISTISK REGRESSION

  • Modellvalidering

ROC