HemSök efter kurserSPSS - Multivariata metoder

SPSS – Multivariata metoder

Multivariata metoder är samlingsnamnet för flera statistiska metoder där de beroende och oberoende variablerna inte är fördefinierade.

Alltså motsatsen till de flesta andra metoder som man kanske är van vid som exempelvis olika typer av regression eller ANOVA. De multivariata metoderna brukar ibland kallas för hypotesgenererande metoder istället för hypoteslösande som regression och ANOVA är. Denna kurs kommer beröra de olika metoderna inom klusteranalys och faktoranalys och precis som alla våra kurser varvas teori med exempel och egna övningar.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
1 dag

Pris
8500 kr

Mål:

Att kunna använda klusteranalys och bekräftande faktoranalys..

Förkunskaper:

Data och grafhantering i SPSS och grundläggande statistik

Program SPSS - Multivariata metoder

Multivariata och explorativa metoder

KLUSTERANALYS

  • [Hierarkisk, K-means, Two-step Cluster]

FAKTORANALYS