HemSök efter kurserSPSS - Poweranalys

SPSS – Poweranalys

Kursen hjälper dig att snabbt komma i gång med hur man gör stickprovsberäkningar och poweranalyser i SPSS.

Teori varvas med interaktiva exempel, egna övningar och diskussioner med utgångspunkt i statistikprogrammet SPSS. På kursen lär du dig centrala begrepp inom stickprovsteori och de vanligaste statistiska metoderna för att göra beräkningarna.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
11500 kr

Mål

 Att förstå grunderna i stickprovsberäkningar och poweranalys, samt att själv kunna göra de vanligaste uträkningarna i SPSS.

Förkunskaper

Förkunskaper: Data och grafhantering i SPSS och grundläggande statistik.

Program SPSS - Poweranalys

HYPOTESTEST

 

SIGNIFIKANSNIVÅ OCH P-VÄRDE

 

TYP I OCH TYP II FEL

 

POWER OCH EFFEKTSTORLEK

 

STUDIEDESIGNER

 

BERÄKNINGAR AV STICKPROV OCH POWER FÖR

  • Medelvärden
  • Proportioner
  • Korrelationer
  • Linjär regression