HemSök efter kurserSPSS - Överlevnadsanalys

SPSS – Överlevnadsanalys

Överlevnadsanalys är samlingsnamnet för metoderna som används till så kallat ”time-to-event” data.

Metoden är allmänt utbredd inom flera områden så som medicin, ekonomi och industri och denna kurs ger en grundlig förståelse av dem och dess användningsområde. De två vanligaste metoderna är Kaplan-Meier och Cox regression, vilka kommer behandlas under kursen. Precis som alla våra kurser varvas teori med exempel och egna övningar.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
1 dag

Pris
8500 kr

Mål

Att kunna behärska, tolka och validera grundläggande överlevnadstatistik.

Förkunskaper

Förkunskaper: Data och grafhantering i SPSS, grundläggande statistik samt linjär regression.

Kursinnehåll

Överlevnadsanalys

KAPLAN-MEIER

  • Jämförelse av grupper [Log-rank, Breslow]

COX REGRESSION

  • Modellvalidering