HemSök efter kurserSystemledarskap

Systemledarskap

 - Hantera komplexa utmaningar och samskapa värde

Föränderliga tider kräver ledare och nyckelaktörer med förmågan att kommunicera, samarbeta och samskapa effektivt bortom organisationsgränserna. Som systemledare genererar du kollektivt ledarskap, accelererar, möjliggör och stödjer processer för förbättrings- och förändringsinsatser på systemnivå.

 • Identifiera vad som krävs för att organisationen ska kunna stimulera systemhållbarhet eller systemförändringar.
 • Utforska hur ni kan gå samman i kollektiva samtal och koalitioner där olika aktörer i olika system arbetar tillsammans för att sträva efter en gemensam framtid.
 • Utveckla kunskap om hur systemtänkande, kreativitet, innovation, värderingsanpassning och transformation möjliggörs på kollektiv systemisk nivå.
 • Stärk kollektiv intelligens: samskapa, samforma och samutveckla framtiden.

Utbildningsformer
Classroom

Längd
2 dagar

Pris
18900 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer, ledare och nyckelpersoner som vill få ut kraften i sin organisation genom att leda system och integrera perspektiv över organisationsgränserna.

Ubildningen vänder sig särskilt till dig som vill öka interorganisatoriska synergier och samverkan mellan team, kontor och avdelningar.

Mål

Vad får jag med mig i ”Systemledarskap”?

Metodik, verktyg och kunskap om vad som krävs för att skapa förutsättningar för att hantera de alltmer komplexa och sammanlänkade systemutmaningar verksamheter står inför idag. Din personliga ledar- och utvecklingsprofil understödjer ditt systemledarskap.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. 

Kursinnehåll

Utbildningens upplägg

Utbildningen genomförs på distans alternativt IRL över 2 lärarledda dagar. I utbildningen integreras den senaste forskningen, metoderna och verktygen för individuell och social kompetens.

Vi besvarar frågor som:

 • Hur identifieras grundorsaker till olika systemproblem?
 • Hur kan du förbereda dig på att möta systemledarskapets komplexa utmaningar?
 • Hur kan du gå ifrån att reagera till att proaktivt påverka på systemnivå?
 • Hur kan förståelsen fördjupas för hur strukturer påverkar individ, organisation, samhälle och omvärld?
 • Vilken roll kan jag anta i förbättringsarbetet?
 • Hur ger jag utrymme och tid i processen för kreativitet och innovation?

Utbildningens syfte, mål och design

 • Så bygger du relationer i arbetet med att nå gemensamma mål, bilda partnerskap, nätverk och allianser över strukturella gränser.
 • Så integrerar du andras erfarenheter, intelligens, kunskap, kompetens och expertis. Navigera flertalet perspektiv, skapa utrymme för och värdesätt andras perspektiv.
 • Effektiv och medveten kommunikation för tillit, ärlighet, transparens, flexibilitet och

agilitet i samskapararbetet.

Innovativa lösningar, möjligheter och metoder i arbetet med att nå systemiska mål.

Utforska kvalitativ feedback från alla intressenter.

Så utvecklas en delad vision med andra nyckelaktörer. Stå modell för engagemang och ansvar för delade resultat.

Beslutsfattande i ett systemperspektiv.

Så skapas gynnsamma förutsättningar för ett inkluderande klimat, ömsesidigt stöd och en samarbetskultur där synliga och osynliga mått och skillnader värderas och nyttiggörs.

Metoder för förbättring, förändring och transformation.