HemSök efter kurserTillgänglighet - WCAG

Tillgänglighet – WCAG

Det tillgänglighetsdirektiv som kom från EU blev svensk lag för några år sedan och gäller offentlig sektor. Den 28 juni 2025 träder den nya versionen av lagen i kraft och gäller nu även privat sektor, speciellt digital kommunikation och e-handel .

Den kommer naturligtvis att ställa större krav på företag att se till att deras webbplatser, produkter och tjänster är tillgängliga och lever upp till de nya EU-kraven. Skulle de inte göra detta, riskerar de viten och att tjänsten eller produkten tas bort från marknaden. Dessutom pekar den inte ut enskilda typer av aktörer, utan produkter och tjänster. När det gäller produkter har alla ekonomiska aktörer i leveranskedjan ansvar för tillgängligheten, från tillverkare, importörer och representanter till distributörer.

Denna introduktionskurs ger dig som deltagare grundläggande kunskaper om digital tillgänglighet, oavsett om det är webb, appar eller andra produkter och tjänster, om riktlinjer såväl som lagrum och relevanta politiska beslut.

Den har även en praktiskt orienterad del som ger dig en inblick i hur man arbetar med tillgänglighet och vilka andra resurser och verktyg som finns.


Utbildningsformer
Remote

Längd
1 dag

Pris
9900 kr

Målgrupp

Kursen vänder sig både till offentlig och privat sektor och eftersom det är en introduktion passar den alla, från beslutsfattare och beställare till projektledare, testare, designers och utvecklare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

Kursinnehåll

• Introduktion till Digital Inkludering, tillgänglighet och Design för all

• Internationella och svenska riktlinjer

• Tillgänglighetsdirektivet 2025

• Web Content Accessibility Guidelines 2.1/2.2

• Att praktiskt arbeta med tillgänglighet

• Andra resurser för det praktiska arbetet

• Praktiska exempel

Utbildare

Symmetri

Symmetri består av de två beteendevetarna Sinclair Andersen och Ulf Winroth.

De har, i över två decennier, huserat i IT-världen där fokus hela tiden har varit på människan i relation till digitala lösningar i rollerna som UX-analytiker och experter på tillgänglighet.

Tillsammans med Symmetri levererar Informator utbildningar inom UX generellt, Agil användarcentrerad utveckling, Användbarhet och tillgänglighet.

Andra har även varit intresserade av dessa kurser: