HemSök efter kurserUGL - Utveckling av Grupp och Ledare

UGL – Utveckling av Grupp och Ledare

- alla borde gå en UGL!

UGL är Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning.
Hela vårt samhälle består av olika konstellationer och grupper.Det dynamiska samspelet mellan människor kan vid en första anblick se godtyckligt ut. Ändå finns det generella och tydliga mönster och mekanismer. Under en UGL vecka får du en möjlighet att få en inblick i och förstå dessa mönster och mekanismer.

UGL bygger på framför allt två beprövade teorier: dels Susan A Wheelans forskning om grupputveckling och om kraven på ledarskap i gruppens olika mognadsstadier, dels Will Schutz forskning om hur relationerna mellan individerna i gruppen påverkar samspelet och därmed effektiviteten.

Under fem dagar ges du möjlighet att träna ditt eget ledarskap och få direkt återkoppling på ditt sätt att påverka och utöva inflytande. Gruppen används som instrument för lärandet, vilket skapar unika situationer där kopplingen mellan teori och verklighet är tydlig och omedelbar. Du får även ett lärande om kommunikation och konflikthantering. En UGL utbildning omfattar ca 48 timmars utbildning i gruppens utveckling, ledarskap, processmedvetenhet och självkännedom.

De flesta som har gått en UGL utbildning beskriver sina fem dagar snarare som en upplevelse, än en utbildning. Vars och ens individuella upplevelse är unik. Varje grupps resa från totalt främlingskap dag 1, till ett visst stadium av mognad dag 5, är unikt för just den gruppen. Under fem dagar skapas en enskild och en gemensam upplevelse som endast just dessa deltagare har varit med om; en gemensam resa som inte är lätt att förklara för någon som inte var med. Rekommendationen brukar bli – gå UGL och upplev resan själv!

Gruppstorlek: 8-12 deltagare, utbildningen leds av certifierade handledare
Samtliga handledare är certifierade av Försvarshögskolan, som äger och kontinuerligt kvalitetssäkrar utbildningen.
Observera att viss undervisning sker kvällstid varför övernattning är obligatorisk.

För exakta priser och kurscenter se CoreCodes sida: UGL - Utveckling av Grupp och Ledare


Utbildningsformer
Classroom

Längd
5 dagar

Pris

Målgrupp

UGL är en utbildning för dig som önskar en djupare förståelse för – och träning i – grupputveckling, samt att se och kunna hantera konsekvenser av dynamiken mellan individer i en grupp.  Utbildningen vänder sig såväl till chefer, ledare och medarbetare som vill utveckla sig själv och andra.

Prissättning

Kontakta oss för aktuella priser och datum