HemSök efter kurserUnix Script

Unix Script

I kursen går vi igenom shell script-programmering, systemadministration för automatiserade systemuppgifter och schemaläggning av script. I utbildningen varvas teori och övningar jämt i de olika kursmomenten.

Det finns olika dialekter av shell script, i den här utbildningen utgår vi från Bourne shell scripts, som finns i alla Unix/Linux-system. Kod skriven i Bourne shell script blir snabba, effektiva och går att flytta mellan olika Unix/Linux-system.

Ett shell script är ett datorprogram som körs i ett Unix/Linux shell, som är en radbaserad interpretator, dvs programmen körs direkt utan att behöva kompileras. Typiska operationer som man gör med shell script är hantera filer, exekvera program och skriva text. Shell script används både för mjukvaruutveckling och för systemadministration. 


Utbildningsformer
Remote

Längd
2 dagar

Pris
20450 kr

Målgrupp

Målgruppen är utvecklare och systemadministratörer som vill lära sig programmera Unix Shell script.

Mål

Efter genomgången utbildning har du en bred förståelse för möjligheterna med scriptprogrammering och du kan använda Unix shell script i ditt dagliga arbete både i Linux och Unix-miljö.

Förkunskaper

Deltagarna förväntas ha grundläggande kännedom om mjukvaruutveckling och ha grundläggande kunskaper i Unix.

Kursinnehåll

I utbildningen går vi igenom:

 • Systemadministration
  • Automatiserade systemuppgifter som Crond, atd och SystemD
  • Säkerställande av körningar
  • Felsökning och testbarhet
 • Shell-programmering
  • Introduktion till script-programmering
  • Genomgång av olika shell
  • Datatyper
  • Logghantering
  • Datahantering
  • Felhantering och felsökning

Andra har även varit intresserade av dessa kurser: