HemSök efter kurserUtvecklings- och lönesamtal

Utvecklings- och lönesamtal

Den här kursen ger dig en solid grund för att hålla bra samtal med dina medarbetare.

Utvecklings- och lönesamtal är viktiga verktyg, både för dig som chef och för medarbetarna.

När du har utvecklingssamtal och lönesamtal får ni tid att diskutera målen för verksamheten, dina medarbetares utveckling, lön och resultat och du får återkoppling om hur ditt ledarskap fungerar. 

/Christina Haugsöen, ledarskapscoach


Utbildningsformer
Classroom

Längd
2 dagar

Pris

Målgrupp

Alla som genomför utvecklings- och lönesamtal

Mål

Efter genomförd utbildning har du en solid och säker grund för att genomföra utvecklings- och lönesamtal samtal med dina medarbetare 

Förkunskaper

Ingen tidgare erfarenhet krävs

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment;

  • Grunden för kommunikation
  • Varför har vi utvecklings- och lönesamtal, syfte och mål
  • Vad är ett utvecklings- och lönesamtal
  • Planera och förbered samtalen
  • Vad är viktigt före, under och efter ett samtal
  • Att leda mötet, identifiera samtalsformen och effektivisera mötet
  • Kommunicera effektivt utan att väcka försvar
  • Samtalstekniker som ger struktur och styr samtalet dit du vill
  • Ge och ta feedback på ett effektivt sätt
  • Hantera svåra frågor och kommentarer

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal bidrar, rätt genomförda, till en väl fungerande verksamhet och utveckling.
Det gör att medarbetarna känner sig delaktiga i verksamheten och det ger ofta utdelning i form av ökat engagemang och mer kreativitet.

Du får en dialog med varje medarbetare. Ni har tagit er tid att prata om verksamhetens mål och strategier, ditt uppdrag som chef och om medarbetarens roll och uppdrag. Viktigt för er båda.

Du som chef kan sitta ner och tala ostört med din medarbetare, och gå igenom verksamhetens mål och strategier utifrån vars och ens situation. Omvänt är utvecklingssamtalet lika viktigt för dina medarbetare som för dig, inte minst när det handlar om den egna kompetensutvecklingen kopplad till verksamhetens mål.

Lönesamtal

Lönesamtalet innehåller ett långsiktigare samtal där resultatet från utvecklingssamtalet är inkopplat.

Vilken löneutveckling kan olika utvecklingsscenarier ge? Här går man igenom och värderar det som hänt under det senaste året och man går igenom överenskommelsen från det senaste medarbetarsamtalet och/eller senaste lönesamtalet. Har medarbetaren uppfyllt sina åtaganden, har jag som chef uppfyllt mina?