HemSök efter kurserWord – Grundkurs

Word – Grundkurs

Microsoft Word är ett ordbehandlingsprogram som hjälper dig att skapa dokument i professionell kvalitet. Med hjälp av Word kan du organisera och skriva dokument effektivare. Programmet innehåller flera kraftfulla redigerings- och granskningsverktyg som du kan använda för att ta fram perfekta dokument i samarbete med andra användare.

---------------------------------------------------------------------------------------

Erbjudande!
Köp vårt kurspaket och säkerställ din vidareutveckling

Paketpris: 13 040 kr
Ordinarie pris: 16 300 kr
Ange kod PAKETPRIS när du bokar

---------------------------------------------------------------------------------------


Utbildningsformer
Remote

Längd
1 dag

Pris
8150 kr

Målgrupp

Du som behöver ordbehandling i ditt dagliga arbete för att skriva olika dokument, minnesanteckningar och rapporter. 

Kursmål

Efter kursen kommer känner du till de grundläggande funktionerna i Word och använder programmet på ett smidigt sätt för att skriva olika dokument. Du kan formatera ett dokument och infoga bilder och tabeller

Förkunskaper

Det är en fördel om du har en viss vana av Microsoft Windows och Office.

Kursinnehåll: Word – Grundkurs

Introduktion till Microsoft Word

Starta Word och justera inställningar. Spara dokumentet i rätt format på rätt plats så att du hittar det även imorgon. Skapa en dokumentmall och använd mallen för att skriva dina dokument. 

 • Word och dokumentinställningar  
 • Vad är en dokumentstandard 
 • Menyfliksområdet och verktygsfältet Snabbåtkomst och hur man redigerar dem 
 • Grunderna i att skriva och Word-tekniker, styckebrytning, sidbrytning och radbrytning 
 • Olika vyer och zoom 
 • Spara ett dokument och en dokumentmall, skapa ett nytt dokument 
 • Fästa dokument och mappar 
 • Att använda Hjälp 

Text- och styckeformatering 

Formatera text, lägg till indrag i stycken och skapa formateringsmallar. Numrera rubriker och skapa en innehållsförteckning. Markera, infoga, kopiera, flytta och ta bort text. Skriv listor, lägg till specialtecken, kontrollera stavningen och grammatiken i dokumentet. Använd sidhuvud och sidfot på sidorna.  

 • Flytta runt i text med musen och tangentkommandon 
 • Markera, ta bort, flytta och kopiera text och välj rätt klistra in alternativ, använd Office Urklipp 
 • Lägg till indrag och hängande indrag och ändra rad- och styckeavstånd 
 • Skriv olika listor 
 • Numrera rubriker automatiskt och skapa en innehållsförteckning 
 • Spara upprepad formatering som format-mall 
 • Lägg till ett sidhuvud och en sidfot och spara dem som snabbdelar 

Lägg till och arbeta med tabeller 

Lägg till tabeller som åskådliggör presentationen av data. 

 • Lägg till och formatera en tabell 
 • Lägg till eller ta bort rader och kolumner 
 • Skrivning och layout av data 

Lägg till och arbeta med bilder 

Lägg till bilder i dokumentet som säger mer än 1 000 ord. 

 • Infoga bilder, lägg ut korrekt och rotera text 
 • Redigera bildens ljusstyrka och kontrast, färger, transparens, kanter och beskärning 

Skriv ut dokumentet 

Skriv ut dina dokument på olika sätt på papper eller spara det som en PDF. 

 • Förhandsgranskning och utskrift av dokument 
 • Skriv ut på papper eller som PDF