Affärsmannaskap

Våra utbildningar i affärsmannaskap riktar sig inte enbart till chefen/ledaren utan till alla medarbetare som möter kunder och har till syfte att bli mer framgångsrik i sin egen framgång i det dagliga affärsarbetet.

Här erbjuder vi utbildningar som utvecklar ditt affärsmannaskap, din effektivitet, presentationsteknik, konflikthantering, förhandlingsteknik med flera delar som hjälper dig i din roll. Dessa kurser passar dig som vill ta dig vidare från ”att tänka och förstå” till ”att göra”.

Kurser inom Affärsmannaskap

Läs mer och boka >
23 oktober, 20 november

Denna 2-dagarsutbildning i organisationsutveckling ger dig ett pedagogiskt ramverk för att du som ledare ska kunna kartlägga och påverka er kultur. Den hjälper dig att med nya verktyg och insikter kunna integrera kulturledning i ert dagliga arbete. Kulturen sitter inte i väggarna utan i oss människor och därför kan du inte styra en kultur, men du kan påverka den genom att arbeta med ert ledarskap och er kommunikation så kulturen följer er strategiska riktning.

Läs mer
Läs mer och boka >
12 oktober, 13 november

Denna tvådagarsutbildning i processledning ger dig ett pedagogiskt ramverk för att du effektivt ska kunna planera, facilitera och dokumentera olika processer i mötesform.

Du får även öva på hela processen för att kunna ha både teori och övning för att integrera i ert dagliga arbete.

Läs mer
Läs mer och boka >
5 december
5 december
5 december

Den här kursen ger dig kompetens inom visuell kommunikation. Du lär dig att rita snabbt och enkelt, ta fram bildspråk och digitalisera det du ritat. Du får möjlighet att tillämpa delar som passar dig och din organisation allra bäst.

 

Läs mer

Effektiva möten


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M306 Datum: 25 okt, 4 dec
Läs mer och boka >
25 oktober, 4 december
25 oktober, 4 december

Det här är en utbildning som står på två ben. Effektiv kommunikation och kreativitet - nödvändiga ingredienser för att nå framgång med ett möteskoncept.

Läs mer

Personlig effektivitet


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M302 Datum: 9 okt, 23 nov
Läs mer och boka >
9 oktober, 23 november
9 oktober, 23 november

Redan under utbildningen påbörjar du ett förändringsarbete mot en effektivare vardag. Första steget är att kartlägga och beskriva den arbetssituation du befinner dig i. Du får på det sättet en bild av vad du kan och bör förändra. Du motiverar dig själv genom att hitta fördelar med ett nytt arbetssätt t ex; slippa övertidsarbete, tid för fördjupning, kvalitetshöjning, må bättre etc. Den metod vi tillämpar kopplas till dina faktiska arbetsuppgifter och ev. problem.

Läs mer

Presentationsteknik


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M303 Datum: 21 sep, 26 okt
Läs mer och boka >

Konflikthantering och feedback


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M222 Datum: 16 nov, 14 dec
Läs mer och boka >

Att arbeta tillsammans, i projekt eller team, ställer stora krav på allas förmåga att kommunicera, ge och ta återkoppling och kunna hantera konflikter.

Under utbildningen arbetar vi med en processmodell som du direkt kan tillämpa på egna kommunikationer och begynnande konflikter. Till varje steg i processen får du konkreta arbetsverktyg som vi under kursen praktiserar och diskuterar.

Läs mer

Framgångsrik förhandling


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M304 Datum: 2 okt, 20 nov
Läs mer och boka >
2 oktober GO!, 20 november
2 oktober, 20 november

I kursen Förhandlingsteknik får du verktygen för en lyckad förhandling och kunskaper om förhandlingens psykologi. Du lär dig analysera, känna igen och hantera olika förhandlingstekniker och du får även flera chanser att under kursens gång praktiskt utveckla och tillämpa din egna förhandlingskompetens.

Läs mer
Läs mer och boka >
20 oktober, 24 november

Denna endagsutbildning i processutveckling ger dig en bra grund för att du ska kunna kartlägga, implementera och vidareutveckla verksamhetsprocesser. Du får även öva på flera steg för att kunna ha både teori och övning för att integrera i ert dagliga arbete.

Läs mer

Att lyckas som konsult


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M205 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Förvaltningsstyrning

Pm³ - Grund


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: PM301 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >
Pm3 grund ger förståelse för hur pm3 påverkar dig och din organisation. Du förstår också nyttan med pm3, det vill säga varför en förvaltningsstyrningsmodell behövs. Du får inblick i vilka effekter du kan förvänta dig, både för dagens förvaltningsorganisation och för verksamheten i stort. OBS! Denna... Läs mer

Pm³ - Fördjupning


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: PM302 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >
På pm3 fördjupningskurs fokuserar vi på de mest aktuella utmaningarna i att bedriva ett effektivt förvaltningsarbete. Vi går på djupet i modellens komponenter så att du kan undvika vanliga fallgropar och dra nytta av gjorda erfarenheter för att förbättra pm3-tillämpningen i din organisation. OBS! Denna Pm3-kurs går endast att boka... Läs mer

Pm³ - Förvaltningsledning


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: PM305 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >
Vill du bli säkrare i din roll som Förvaltningsledare? Vill du bli tydligare i din kommunikation, både till din styrgrupp och till objektets specialister? På kursen i Förvaltningsledning får du både en gedigen teoretisk grund och gott om exempel ur verkligheten. Vi diskuterar vanliga utmaningar som Förvaltningsledare ställs inför och du får... Läs mer

Pm³ och Agila metoder


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: PM306 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Skapa struktur och lättrörlighet med hjälp av pm3 och agilt! Kursen pm3 och agila metoder syftar till att ge en övergripande förståelse för hur pm3 och agile utveckling kan samverka. Under kursens gång får deltagarna en inblick i vad det innebär att styra förvaltning med affärsnytta i fokus.

Läs mer

Pm³ och ITIL i samspel


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: PM303 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Det blir allt vanligare att organisationer använder både pm3 och ITIL för att styra och effektivt arbeta med förvaltning. Kursen ger dig en djupare förståelse för hur pm3 och ITIL kan samverka och hur de gemensamt kan öka styrning och kvalitet i systemförvaltningen. Kombinera pm3 och ITIL för ökad nytta!

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se