Affärsmannaskap

Affärsmannaskap utbildningVåra utbildningar i affärsmannaskap riktar sig inte enbart till chefen/ledaren utan till alla medarbetare som möter kunder och har till syfte att bli mer framgångsrik i sin egen framgång i det dagliga affärsarbetet.

Här erbjuder vi utbildningar som utvecklar ditt affärsmannaskap, din effektivitet, presentationsteknik, konflikthantering, förhandlingsteknik med flera delar som hjälper dig i din roll. Dessa kurser passar dig som vill ta dig vidare från ”att tänka och förstå” till ”att göra”.

Kurser inom Affärsmannaskap

Personlig effektivitet


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M302 Datum: 29 maj, 29 jun
Läs mer och boka >
29 maj, 29 juni
29 maj, 29 juni
29 maj, 29 juni

Redan under utbildningen påbörjar du ett förändringsarbete mot en effektivare vardag. Första steget är att kartlägga och beskriva den arbetssituation du befinner dig i. Du får på det sättet en bild av vad du kan och bör förändra. Du motiverar dig själv genom att hitta fördelar med ett nytt arbetssätt t ex; slippa övertidsarbete, tid för fördjupning, kvalitetshöjning, må bättre etc. Den metod vi tillämpar kopplas till dina faktiska arbetsuppgifter och ev. problem.

Läs mer
Läs mer och boka >
2 maj GO!
2 maj
2 maj

Effektiva möten


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M306 Datum: 28 jun
Läs mer och boka >
28 juni
28 juni
28 juni

Det här är en utbildning som står på två ben. Effektiv kommunikation och kreativitet - nödvändiga ingredienser för att nå framgång med ett möteskoncept.

Läs mer
Läs mer och boka >
2 juni

Den här kursen ger dig kompetens inom visuell kommunikation. Du lär dig att rita snabbt och enkelt, ta fram bildspråk och digitalisera det du ritat. Du får möjlighet att tillämpa delar som passar dig och din organisation allra bäst.

 

Läs mer

Framgångsrik förhandling


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M304 Datum: 8 jun, 13 jun
Läs mer och boka >
13 juni
8 juni
8 juni

I kursen Förhandlingsteknik får du verktygen för en lyckad förhandling och kunskaper om förhandlingens psykologi. Du lär dig analysera, känna igen och hantera olika förhandlingstekniker och du får även flera chanser att under kursens gång praktiskt utveckla och tillämpa din egna förhandlingskompetens.

Läs mer
Läs mer och boka >
8 juni
8 juni
8 juni

Att lyckas som konsult


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M205 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Utveckla affären och bygg kundvärden


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1503 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

-ett Affärsmässigt förhållningssätt

Din affärsmässighet och professionalism är avgörande för din och ditt företags framgång. Ditt fokus att leverera det kunden beställt eller att leverera det bästa tänkbara för kunden?  Mervärde för kunden – mer arbete för dig! -Vem tar diskussionen med kunden - du eller säljare/kundansvarig på ditt företag?

Du kommer att öka din förmåga att kommunicera, bygga förtroendefulla kundrelationer och se affärsmöjligheter som bygger kundvärden. Du kommer att stärka din förmåga att bygga, skapa mer affärer med hjälp av din expertkunskap och stärker ditt affärsmannaskap.

Läs mer

Konflikthantering och feedback


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M222 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Att arbeta tillsammans, i projekt eller team, ställer stora krav på allas förmåga att kommunicera, ge och ta återkoppling och kunna hantera konflikter.

Under utbildningen arbetar vi med en processmodell som du direkt kan tillämpa på egna kommunikationer och begynnande konflikter. Till varje steg i processen får du konkreta arbetsverktyg som vi under kursen praktiserar och diskuterar.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se