M1722

Ladda ner som PDF

TRIM Foundation

The Rational IT Model (TRIM) är en komplett referensmodell för hur din organisation kan anamma Service Management och bygga upp en effektiv leverans av IT-tjänster.  Modellen bygger på ramverket ITIL® men har anpassats och skalats ned till en nivå som är enklare att förstå och använda inom en IT-organisation.

TRIM är resultatet av mer än 10-års samlad erfarenhet från konsulter och IT-organisationer i Sverige, och som nu innehåller mallar och verktyg för hur du enkelt kopplar ihop din befintliga organisation med tjänster, processer, ekonomi och ansvar.

Målgrupp

Denna kurs vänder sig dels till dig som idag arbetar med Service Management frågor och vill veta mer om modellen TRIM och få konkreta förslag på hur du kan förenkla användandet av ramverket ITIL®. Men även till dig som vill få en introduktion och grundläggande förståelse för Service Management.

Förkunskaper

Tidigare kunskap inom ITIL® är bra men Inga förkunskaper krävs för denna kurs. Kursen beskriver grunderna i Service Management på ett sådant sätt att även deltagare som inte läst ITIL® tidigare kan få en förståelse för hur det fungerar.

Certifieringsförberedande

Denna kurs är certifieringsgrundande. Du kan köpen en certifierings voucher för 2500 kr för en proctor-based certifiering vid ett senare tillfälle. 

Du lär dig

Den viktigaste komponenten i en tjänsteorienterad IT-leverans är den egna organisationen.

Under kursen går vi igenom grunderna i Service Management samt ger en övergripande introduktion till styrmodellen i TRIM och hur denna kopplas till den egna organisationen.

Under kursen går vi igenom de grunder som måste finnas inom IT-organisationen, samt ger en övergripande introduktion till de processer och funktioner som ingår i modellen. En del av innehållet i kursen bygger på ITIL® böckerna, så som processer och begrepp, men där ITIL® böckerna beskriver en best practice som behöver anpassas, är vi under denna kurs mer specifika och beskriver även hur det bör göras så att du som deltagare enkelt kan koppla kursens teori till din egen verksamhet.

Kursinnehåll

Introduktion till Service Management

 • Grundbegrepp
 • Tjänstekonceptet
 • Funktioner och roller
 • Processer

TRIM som styrmodell

 • Organisationen i modellen
 • Flöden och ansvar
 • Styrning av IT-tjänster

Strategifasen

 • IT-styrgrupp
 • Hantering av strategi
 • Hantering av tjänsteportfölj

Relationsfasen

 • Kundansvar
 • Hantering av verksamhetsrelationer
 • Hantering av servicenivåer

Leveranskontrollfasen

 • Leveransansvar
 • Hantering av tjänstekatalog
 • ... Läs mer

Du lär dig

Den viktigaste komponenten i en tjänsteorienterad IT-leverans är den egna organisationen.

Under kursen går vi igenom grunderna i Service Management samt ger en övergripande introduktion till styrmodellen i TRIM och hur denna kopplas till den egna organisationen.

Under kursen går vi igenom de grunder som måste finnas inom IT-organisationen, samt ger en övergripande introduktion till de processer och funktioner som ingår i modellen. En del av innehållet i kursen bygger på ITIL® böckerna, så som processer och begrepp, men där ITIL® böckerna beskriver en best practice som behöver anpassas, är vi under denna kurs mer specifika och beskriver även hur det bör göras så att du som deltagare enkelt kan koppla kursens teori till din egen verksamhet.

Kursinnehåll

Introduktion till Service Management

 • Grundbegrepp
 • Tjänstekonceptet
 • Funktioner och roller
 • Processer

TRIM som styrmodell

 • Organisationen i modellen
 • Flöden och ansvar
 • Styrning av IT-tjänster

Strategifasen

 • IT-styrgrupp
 • Hantering av strategi
 • Hantering av tjänsteportfölj

Relationsfasen

 • Kundansvar
 • Hantering av verksamhetsrelationer
 • Hantering av servicenivåer

Leveranskontrollfasen

 • Leveransansvar
 • Hantering av tjänstekatalog
 • Hantering av leverantörer
 • Hantering av kunskap
 • Kontinuerlig förbättring

Överlämningsfasen

 • Change management
 • Tjänstedesign
 • Release management

Driftsfasen

 • Service Desk
 • Teknisk drift & Applikationsdrift
 • Request fulfilment
 • Incident management
 • Koordinering
 • Problem management
 • Driftuppgifter

Kursfakta

Kurs-ID: M1722
Längd: 2 dagar
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.