Kommunikation

Kommunikation, mötesteknik och retorikVåra utbildningar inom kommunikation riktar sig inte enbart till chefen/ledaren utan till alla medarbetare som möter kunder och har till syfte att bli mer framgångsrik i sin egen kommunikation i det dagliga arbetet.

Här erbjuder vi utbildningar som utvecklar ditt affärsmannaskap, din effektivitet, presentationsteknik, konflikthantering, förhandlingsteknik med flera delar som hjälper dig i din roll. Dessa kurser passar dig som vill ta dig vidare från ”att tänka och förstå” till ”att göra”.

Kurser inom Kommunikation

Läs mer och boka >
12 mars
12 mars

Att arbeta agilt innebär bland annat att snabbt kunna reagera på förändringar och att på ett strukturerat sätt involvera kunden och andra relevanta intressenter i processen. För att lyckas med det krävs kommunikation. Den här kursen fokuserar på kommunikationsprocessen i en snabbrörlig organisation i kombination med tillämpbara kommunikationsmetoder och verktyg.

Läs mer
Läs mer och boka >
28 februari GO!, 14 maj
28 februari, 14 maj

Att leda och utveckla dina processer med ritandet som verktyg.

Denna kurs lär dig förstärka ditt sätt att använda agila metoder genom att rita när du talar och förtydliga det som händer under mötet. Du fångar upp olika idéer och åsikter, skapar bilder för diskussion och överenskommelser i ditt team.

Läs mer
Läs mer och boka >
31 mars, 27 maj
31 mars, 27 maj

Effektiva möten


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M306 Datum: 27 maj, 11 jun
Läs mer och boka >
27 maj, 11 juni
27 maj, 11 juni

Det här är en utbildning som står på två ben. Effektiv kommunikation och kreativitet - nödvändiga ingredienser för att nå framgång med ett möteskoncept.

Läs mer
Läs mer och boka >
20 april
20 april

Att kommunicera visuellt i bildform under möten/workshops skapar ett större engagemang och förståelse i teamet.

I denna utbildning tar vi dig från tråkiga Powerpoints till att omsätta samtal i bilder! Empathy mapping är det nya sättet att lära förstå sin kund på ett djupare plan och därmed nå fram bättre. Metoden används redan i agilt ledarskap och belyser vad kunden tänker och känner, ser och hör, säger och gör, fruktar och vinner.

Läs mer
Läs mer och boka >
7 april
7 april

I kursen Förhandlingsteknik får du verktygen för en lyckad förhandling och kunskaper om förhandlingens psykologi. Du lär dig analysera, känna igen och hantera olika förhandlingstekniker och du får även flera chanser att under kursens gång praktiskt utveckla och tillämpa din egna förhandlingskompetens.

Läs mer
Läs mer och boka >
21 april
21 april

Utbildningen vänder sig till dig som vill kunna kommunicera framgångsrikt med kunder och andra viktiga intressenter i din yrkesroll. Du kan ha en ledarroll, till exempel chef eller projektledare, eller en specialistroll.

Läs mer
Läs mer och boka >
18 maj
18 maj

Att arbeta tillsammans, i projekt eller team, ställer stora krav på allas förmåga att kommunicera, ge och ta återkoppling och kunna hantera konflikter.

Under utbildningen arbetar vi med en processmodell som du direkt kan tillämpa på egna kommunikationer och begynnande konflikter. Till varje steg i processen får du konkreta arbetsverktyg som vi under kursen praktiserar och diskuterar.

Läs mer

Presentationsteknik


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M303 Datum: 24 feb, 27 apr
Läs mer och boka >
24 februari GO!, 27 april
24 februari, 27 april
Läs mer och boka >
12 mars
12 mars

I denna endagsutbildning i högt tempo ger vi dig som framgångsrik projektledare en nyckelroll med hjälp av strategisk kommunikation. Vi skapar och sätter best practice kring samtliga steg i kommunikationsplanen och efter avslutad kurs har du en färdig plan med aktiviteter som du omgående kan applicera i din egen verksamhet.

Kommunikation är en avgörande faktor i alla typer av projekt oavsett storlek. Med genomtänkt kommunikation så leder du projektet mot ditt önskade resultat och navigerar effektivt genom förväntningar, förändringar och eventuellt motstånd i omvärlden.

Läs mer
Läs mer och boka >
12 mars
12 mars

Do you have a team structure stretched over cities, countries or just a very large office space? Do you feel the teamwork could be improved? Learn to access and cultivate your collaboration superpowers!

This one-day workshop gives participants the best practices and tools required to work together from anywhere. Participants learn how to create team agreements, find the right tools, build trust, communicate effectively, and set patterns for honest and useful feedback.

 

Läs mer

Digital Content marketing


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1906 Datum: 28 feb, 24 apr, 16 jun
Läs mer och boka >

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se