SAFe

Hitta din nästa kurs

ELLER

SAFe (Scaled Agile Framework)

SAFe (Scaled Agile Framework) är ett ramverk, eller kunskapsdatabas, för att skapa synkronisering och samverkan mellan flera agila team. Den primära målgruppen är större organisationer som har många agila team och komplexa lösningar. SAFe stärker även kopplingen mellan verksamheten och utvecklingsteamen eftersom det skapas en tydlig länk mellan övergripande kundbehov och de lösningar som utvecklas.

I vårt gedigna kursutbud inom SAFe kan du lära dig alltifrån hur du lyckas skala upp agil utveckling från teamnivå till program- och portföljnivå till att agera Scrum Master i ett Scrum-team.

Våra kurser hålls som öppna, schemalagda kurser i Informators lokaler i Stockholm samt Göteborg. Vi levererar dom också i hela landet som företagsanpassade utbildningar.

Hitta din kurs