Big Data

Hitta din nästa kurs

ELLER

Big Data

High volume, high variety, high variability och high veracity. De är de fyra egenskaperna som utmärker det som kallas ”Big Data”.

För tio år sedan pratade man t.ex. om att en datamängd över en viss gigabyte storlek var mycket. Nu är det inte ovanligt med datamängder på både petabyte och exabyte. Men hur kan vi samla och bearbeta sådana stora mängder data? Det hjälper vi dig komma underfund med i våra utbildningar.