Business intelligence

Hitta din nästa kurs

ELLER

Business intelligence

Vi stöter på svårigheter att fatta rätt beslut nästan jämt och nästan överallt. Åtminstone om man bara har ”magkänslan” i den s.k. verktygslådan. Beslut som fattas med ”magkänsla” leder ofta till ogynnsamma konsekvenser. Med ett bättre och mer omfattande beslutsunderlag, eller Business Intelligence, tar du lättare rätt, eller i varje fall det minst dåliga, beslut.