aws

Hitta din nästa kurs

ELLER

AWS

AWS (Amazon Web Services) är idag världsledande på molntjänster och även i Sverige växer användandet kontinuerligt. Informator är officiell utbildningspartner till AWS och erbjuder utbildningar på alla nivåer för alla tänkbara roller. Hos Informator lär du dig allt om områden, tekniker och molntjänster som S3, EC2, Glacier, AWS CloudFront, Elastic Beanstalk, AWS OpsWorks och CloudWatch.

AWS-utbildning

AWS utbildningsspår (Learning Path) är rollbaserade. De är utformade för att möta behoven hos arkitekten, utvecklaren och verksamheten i stort.

Grundkursen för AWS-utbildning är Cloud Practitioner. Den ger grundläggande kunskaper om AWS-molnet. Cloud Practitioner utgör grunden för alla utbildningsspår.

Efter basutbildningen Cloud Practitioner finns följande rollbaserade utbildningar:

Underhålls- och utvecklingsspåret; en fortsättning på den grundläggande utbildningen på Associate-nivå på ett gemensamt DevOps-spår.

AWS certifications

Hitta din kurs