Ledning och styrning

Hitta din nästa kurs

ELLER

Ledning och styrning

Hur kommer det sig att företag, arbetsgrupper och människor fungerar som de gör? Varför och hur förändras de? Genom att förstå och kritiskt resonera kring detta är det också möjligt att leda. I våra kurser inom ledning och styrning ingår givetvis teori men också många praktiska exempel från privata företag och offentlig sektor.

Hitta din kurs