samarbete och kommunikation

Hitta din nästa kurs

ELLER

Samarbete & kommunikation

I samarbete & kommunikation kurser får du träna din social förmåga och öva kommunikation. Du kan även utveckla beteenden som driver din egen och ditt teams framgång.