Projektledning

Hitta din nästa kurs

ELLER

Projektledning

Projektledning är idag en nyckelkompetens inom de flesta företag och organisationer. Det är väl knappast någon som inte känner till vad ett projekt är. Men hur många vågar säga att de behärskar denna arbetsform till fullo? Informators projektledarutbildningar ger dig möjlighet att lära dig både projektmetodik och agila arbetssätt.

Du tillägnar dig kunskap som är viktig att ha för att kunna avgöra när den ena eller andra arbetsmetoden passar bäst och hur man kan tillämpa båda i samma projekt.