Webbutveckling och applikationsutveckling

Webbutveckling och applikationsutveckling

Webbutveckling och applikationsutveckling

Webbutvecklare och applikationsutvecklare är heta yrkestitlar. I vårt utbud finner du kurser och utbildningar där du får lära dig hur du utvecklar webbplatser, webbaserade system och mobilappar genom att använda aktuella programmeringsspråk och tekniker. Vi har även flertalet titlar med inriktning mot traditionell applikationsutveckling för Windows, Android och iOS. Du får också utveckla dina kunskaper om hur system kan utvärderas och designas utifrån användarens behov (s.k. interaktionsdesign).

Våra kurser hålls som öppna, schemalagda kurser i Informators lokaler i Stockholm samt Göteborg och kan levereras i hela landet som företagsanpassade utbildningar. Utöver detta finns flera av våra populära kurser som e-learning

Hitta din kurs