ledarskap

Chefskap/ledarskap & kommunikation, en fråga om hjärta och hjärna

Christina Haugsöen

Vad handlar det om att vara chef? Vad ska jag göra? Vad är mitt uppdrag?

Svaren på dessa frågor är allt för ofta obesvarade. De är inte obesvarade på grund av dåliga chefer/ledare utan på grund av otydlighet inom organisationer. I sin bok Dynamik i arbetsgrupper resonerar Kjell Granström runt vikten av tydlighet inom organisationer och redovisar forskning som visar att en tydlig lagorganisation ger bättre resultat än en tydlig hierarkisk organisation. Men, även om hierarkiska organisationer har visat sig ge sämre resultat än lagorienterade så är det bättre med en tydlig hierarkisk organisation än en otydlig lagorganisation. Det säger en hel del om vikten av tydlighet och att tydlighet handlar om förmågan/viljan att kommunicera.

Så då kommer vi till chefskap/ledarskap. Att skapa tydlighet är ett viktigt uppdrag för alla som leder i en organisation, från högsta ledningen till första linjens ledare. Den högsta ledningens uppgift är att på ett tydligt sätt kommunicera visioner och strategier för att de ledare som står närmast medarbetarna skall kunna omvandla dessa till operativa mål som förstås av alla, som gör att alla vet vad som gäller och vad som ska göras. Då får vi en tydlig organisation.

Ska vi skapa tydliga organisationer så måste man ta ett grepp om kommunikationen i hela verksamheten. Vad är det som ska kommuniceras i en organisation, och hur?

Utgår man från en chefs uppdrag, olika funktioner, kan man dela upp det i mer lätthanterliga delar som gör det tydligare (!)

I chefsfunktionen handlar det om att vara tydlig med visioner, mål, strategier och förväntade resultat. Det handlar om att kunna förmedla målen på ett operativt sätt (så alla vet vad de ska göra). Det handlar om att skapa samsyn och följa upp resultat. I denna funktion har vi också samtal där prestation och beteenden diskuteras.

I ledarfunktionen är det viktigt att skapa ett bra klimat i arbetsgruppen, psykologisk trygghet. Det handlar om att vara och kommunicera på ett sådant sätt att medarbetare vill följa ledaren. Det handlar om att inspirera och skapa delaktighet. Här arbetar man med prestation och beteenden preventivt.

I en chef/ledares kommunikation är det viktigt att både hjärta och hjärna samarbetar. Aktuell forskning visar alltmer samstämmigt att det är vad man kallar det emotionella ledarskapet som är framtidens ledarskap. Tyvärr finns det många myter om emotionell förmåga (intelligens) som gör att detta tolkas som att man ska vara snäll eller att det är mycket känslor som far omkring överallt men sätter man sig in i vad det så förstår man att myterna är just myter och att det är så mycket mer.  På bilden nedan ser man en del av de kvaliteer som kommer med EQ.

Här kan du se ett urval kurser som Christina håller för Informator:

Ny som chef – bli en trygg ledare 
Kommunikativt ledarskap
Leda utan att vara chef 
Utveckling och lönesamtal

Här kan du alla Informators utbildningar inom Ledarskap och kommunikation.

Har du frågor om utbildningarna så kontakta gärna våra säljrepresentanter på info@informator.se eller 08 587 116 10.

information om författaren:
Christina Haugsöen


Christina har arbetat med ledarskap och affärsutveckling i mer än 20 år. Hon är utbildad i statsvetenskap, beteendevetenskap och pedagogik och arbetar tillsammans med ledare och ledningsgrupper för att skapa effektivitet och trivsel på arbetsplatser.

Målet för Christina är att hjälpa ledare att bli trygga i sitt ledarskap, att få en gedigen verktygslåda att välja ifrån. Ledare som vet och förstår mekanismerna runt sin egen och andras stilar och som kan leda sig själv och andra skapar förutsättningar för framgång på alla plan.