ledarskap, projektledning

Ditt jag som ledare i projekt

Marie Bohlin

Att vara ledare betyder att någon frivilligt vill följa. Något som blir än tydligare i ett projekt. Det handlar om att ha vissa förmågor. Förmåga att förstå dig själv och andra. Förmåga att uttrycka dig så att du blir förstådd. Förmåga att sätta rimliga mål och gå mot målen tillsammans med andra. Utgångspunkten i allt ledarskap och i all kommunikation är du själv – ditt ”Jag”. Att känna dig själv och dina behov och drivkrafter hjälper dig att se och förstå andras behov och drivkrafter. Att bli medveten om hur du reagerar och agerar i olika situationer hjälper dig att välja hur du skulle vilja reagera och agera så att du kommer dit du vill. När du känner dig själv och dina behov är det lättare att förstå andra och deras behov, så att du kan uttrycka dig så att du blir förstådd och få andra att lyssna på dig.

Lika olika som vi människor är på utsidan, lika olika är vi på insidan. Det gör att vi reagerar på samma händelse på olika sätt. Hur just du reagerar beror på vad du har för tidigare erfarenheter och vilka känslor dessa erfarenheter väcker hos dig. Precis som andra reagerar utifrån sina erfarenheter.

Det är svårt att styra vad omgivningen gör eller säger. Det är mycket lättare att påverka hur du själv väljer att reagera och tolka det som händer runt omkring dig. Tro mig det är det – även om många ofta tänker att om bara han/hon/det var annorlunda så skulle mitt liv vara bättre. Ett rent önsketänkande. För rent krasst vi är rätt många människor på jorden… och hur lätt är det att ändra på alla som vi möter eller skulle kunna tänkas möta så att det passar oss? Jämfört med tanken på att ändra på alla andra blir tanken på att ändra vårt sätt att reagera på det som händer mycket mer trolig.

När du råkar ut för något du reagerar starkt negativt inför. Stanna upp, ta ett djupt andetag och fundera över vad som hände – egentligen – rent objektivt. När du funderar på dina reaktioner inför en situation och vad du kan göra åt det som sker – har du ett val. Ett val att förändra det du kan förändra eller acceptera det du inte kan göra något åt. Resultatet blir i båda fallen att du själv mår bättre. Ett exempel på en inte helt ovanlig situation som kan trigga igång de sämsta sidorna hos många av oss är när vi parkerat bilen och fått en p-bot. Hur reagerar du då? Blir du rosenrasande och förbannar allt och alla runt omkring dig eller funderar på tio olika sätt att hämnas på P-vakten? Eller stannar du upp och funderar på varför har du fått en P-bot? Vad är din roll i att den hamnade där? Var du stressad och inte såg skylten eller chansade du mer eller mindre medvetet på att det går nog? Eller är det så att P-boten verkligen inte borde vara där. Du har gjort allt rätt men P-vakten var inte läskunnig eller kunde inte klockan eller så. Då har du ett val – berodde P-boten på dig – betala och det snabbt så du kan lägga episoden bakom dig och vidare i ditt liv med din dag full av nya möjligheter. Eller om P-vakten verkligen har fel – fundera på om det är värt att överklaga. Är det värt det – gör det och lägg din energi på att överklaga men låt inte din negativa energi få förstöra resten av din dag också.


Informator har ett brett kursutbud i projektledning – här kan du se utbildningarna

information om författaren:
Marie Bohlin

Marie Bohlin undervisar i projektledning och ledarskap på Informator. Marie är kommunikatör från RMI Berghs med många års erfarenhet från såväl praktisk som strategisk kommunikation inom svensk industri. Marie har många års erfarenhet av projektledning och är certifierad ICC coach och i Extended DISC.