systemutveckling

Informator ger fortsatt och utvecklat stöd till Kodcentrum

Informator har i flera år gett ett fortsatt och utvecklat stöd till Kodcentrum. Med över 25 års erfarenhet av att producera och leverera utbildningar inom systemutveckling vill Informator verka för att skapa möjligheter för barn och unga att få en kostnadsfri introduktion till programmering och de digitala färdigheter som näringslivet behöver idag och i framtiden. 

Med hjälp av bland annat Informators fortsatta stöd är det möjligt för Kodcentrum att utveckla sitt arbete. Kodcentrum och Informator har samma syn kring långsiktighet och kontinuitet som starka faktorer för utveckling, vilket gör att samarbetet fungerar väl.

Förutom ett finansiellt stöd till verksamheten och egna volontärinsatser skänker Informator även kostnadsfri utbildning till Kodcentrums personal och volontärer. Årligen har varje Kodcentrums volontärlärare möjligheten att gå två kostnadsfria Informator-kurser.

Informator medverkar också i Kodcentrums projekt ”Koda i skolan” som bland annat handlar om att hitta metoder och verktyg för att fortbilda lärare inom programmering, datalogiskt tänkande och digital kompetens.

För att kunna fungera i nuvarande situation har all verksamhet flyttats till webben. Genom webbinarier och andra onlinelösningar har Kodcentrum kunnat fortsätta med sin verksamhet.

Om Kodcentrum

Kodcentrum vill bidra till att fler barn och unga får upp ögonen för IT och programmering, oavsett socioekonomisk bakgrund eller kön. Vi ser att grundläggande kunskaper i programmering och digitalt skapande är en förutsättning för att kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner och tjänster. Genom lokala samarbeten med skolor, bibliotek och företag engagerar vi lärare som själva vill komma igång med programmering i klassrummet, bibliotek som vill bredda sin verksamhet till att även inkludera digitalt skapande, och företag inom IT-sektorn som vill involvera sina anställda att vara förebilder för nästa generations kodare.

information om författaren:
Nyckelord: kodning