Intervju med Jörgen Strandberg, expert på Windows Server

Jörgen Strandberg har över 40 års erfarenhet inom IT-branschen. Han är i grunden elektronikingenjör och arbetade från början med analoga servosystem (radar och radio) och reparerade hårdvara. Detta gör att Jörgen vet i detalj hur 1:or och 0:or rör sig inne i maskinen eller i nätverkssladden. De kunskaperna har han nytta av varje dag.

För Informator håller han bla kurserna TCP/IP, DNS, Introduktion till IT-Infrastruktur & Cloud, Lär dig Windows server – grunder, Lär dig Windows Server – påbyggnad mfl.

2023 satte Jörgen även ihop programmet Lär dig Windows Server och Power Shell vilket har varit mycket uppskattat. Vi fick chansen att ställa några frågor till Jörgen om hur han ser på IT-teknikerns roll framåt.

Vad ser du för utmaningar för framförallt nya IT-tekniker inom Server/klient sfären (Microsoft/Linux/Säkerhet)?

Utmaningen för nya It-tekniker är att få både bredd och djup i sina kunskaper. Det är idag så många olika delar som är inblandade i alla system och en liten detalj på ena sidan kan påverka något stort på andra sidan och har man tekniker som jobbar i vertikala silos där de i och för sig kan vara mycket duktiga så finns risken att helheten ändå inte blir optimal.

Var ligger kunskaper lågt?

Min uppfattning är att förståelse för hur tekniken skall tillämpas många gånger är låg. Jag råkar dagligen på system och lösningar som i och för sig fungerar men som är väldigt tungjobbade. Om man haft kunskap/förståelse för slutanvändaren hade systemen eller lösningen antagligen utformats på ett annat sätt. IT systemen skall ju vara ett stöd för användaren.

Hur kan arbetsgivare möta och ta hand om nya medarbetare bäst?

Utbildning och mentorskap är enda vägen framåt. Jag har haft förmånen under de 45 år jag har arbetat att kunna lägga 20% av min arbetstid på egen utbildning. Under de första 35 åren hade jag alltid äldre kollegor som var bollplank, som kunde peka åt rätt håll, som kunde hejda när man tänkt fel. Utan detta hade jag haft mycket svårare att klara av mitt jobb.

Vilka kunskaper kan deltagare ta in på kort och längre sikt för att känna sig trygga i sin arbetsroll?

Det viktigaste är att lära sig att dokumentera det man gör. Om alla dokumenterar sina processer på ett bra sätt så kan alla i gruppen klara av massor av uppgifter. Men en bra processbeskrivning/checklista slipper man känna sig osäker. Även om man skall göra något som man aldrig gjort förut så med en bra beskrivning/checklista blir det mycket enklare att klara av och oro och stress minskar.. Processbeskrivningarna är också garantin för att alla arbetsuppgifter utförs på samma sätt varje gång.

Programmet Lär dig Windows Server och Power Shell består av tre delar, Lär dig Windows Server grunder, Lär dig Windows Server påbyggnad samt Lär dig PowerShell. Programmet vänder sig till dig som saknar tidigare erfarenhet av Windows Server och/eller PowerShell.

Varje del omfattar två dagar och är relativt fristående. Det innebär att de olika delarna kan tas var för sig eller som en helhet om totalt 6 dagars utbildning. Här kan du läsa mer: Lär dig Windows Server och PowerShell (informator.se)

Har du frågor om programmet så hjälper våra säljrepresentanter gärna till. Du kontaktar dem på 08 587 116 10 eller info@informator.se

information om författaren:
Nyckelord: windows server, power shell, windows server kurs, windows server utbildning