ITIL

ITIL4 – vad är egentligen nytt?

Ben Kalland

ITIL refereras ofta till som best practices inom servicehantering. I den senaste versionen används detta uttryck knappt. I själva verket bygger ITIL4 på det faktum att best practices inte ens existerar – åtminstone inte i den meningen att det finns en viss uppsättning handlingssätt som alltid skulle fungera, i någon organisation.

Istället fokuserar ITIL på vilka förutsättningar och möjligheter som behöver byggas för att servicehanteringen ska bli framgångsrik. Dessa processer kallas practices, och ITIL har identifierat 34 stycken. Dessa practices inkluderar projektledning, arkitekturhantering, personalplanering, hantering av organisationsförändringar, hantering av störningar, hantering av tjänstkonfiguration osv. Dessa practices består av olika typer av resurser: det finns organisatoriska strukturer, pengar, verktyg, processer, legokedjor osv. Dessa practices behöver inte nödvändigtvis byggas på egen hand, vissa kan köpas som en tjänst, läggas ut på entreprenad eller uteslutas helt och hållet. Alla behöver inte alla practices, men många behöver åtminstone några av dem.

Detta är ITIL:s koppling till den övergripande arkitekturen: ITIL4 ger en färdig kapacitetskarta som modell för tjänsthanteringsarkitektur. 

ITIL4 går dock längre. Det betonar vikten av värdeströmmar, tjänstedesign ur användarens synvinkel, förhållandet mellan tjänsteleverantören och kunden, och utformningen av den digitala strategin. Det fokuserar också på en agil  och DevOps-typ strategi som kräver olika metoder, förändring och förvaltning i en snabbt föränderlig digital miljö än i den traditionella vattenfallmodellen.

Om huvudfokus för den tidigare ITIL-versionen var micro management, processdiagram och identifiering av individuella best practices, så ligger ITIL4s överblick ett snäpp högre: vad som behöver göras och vilken typ av funktioner som måste byggas.

ITIL4-utbildningsprogrammet innehåller en Foundation-kurs som låser upp grundläggande begrepp och nyckelfunktioner, och fem avancerade kurser.  Varje kurs fokuserar på ett område: värdeflödesigenkänning, förändringshantering, kundrelationer, digital transformation och strategisk hantering.

Förändringen börjar med kompetensutveckling.  Färdigheter, å andra sidan, börjar med utbildning.

Välkommen till våra ITIL4 kurser!

information om författaren:
Ben Kalland
Nyckelord: ITIL