IT arkitektur

Konsument-IT som liknar företags-IT

Milan Kratochvil

Christer Norströms presentation under SICS Open House 2018 handlade om hans intelligenta träningstjänst Racefox. Den stödjer individanpassad uthållighetsträning för löpare och längdåkare. Arkitekturen och kraven på Intelligenta träningsassistenter ligger ungefär halvvägs mellan ”vanlig” konsument-IT (gadgets) och företags-IT (mission critical).Expertanvändare i gränslandet

Christer (tidare VD på SICS) med sina slides fick mig att mer eller mindre ångra två saker. Dels att jag la av med triathlon för ett antal år sedan. Dels att jag brukar dra den vanliga gränsen mellan B2C (Business-to-consumer) och B2B lite väl skarpt, oftast för att lyfta fram skillnaden i kvalitetskraven mellan dem.

 

Med tiden har Racefoxs logik utökats med skadeförebyggande eller –rehabiliterande inslag i träningen, i realtid, och då landar vi i gränslandet: expertkonsumenter minst lika pålästa om sin nischproblematik som processägaren på ett företag är om sin. Höga krav på tillförlitlighet, snabbhet (RT), exakthet. Samtidigt högt ställda förväntningar på att behålla kunderna (Racefox är uppe in en customer-retention faktor efter 1 år på 95%).

Arkitektur och arkitektroll

Autonoma Machine Learning (ML) system är ofta indelade i fyra lager, inte så olikt RT-system:
1. Perception (från input genom t ex Racefox kroppssensorer eller bilens givare)
2. Mönsterigenkänning (t ex kroppsställning och stavtag hos Racefox eller ojämn gång i en motor)
3. Analys, resonemang, beslut (dvs mönsterutvärdering och val av nästa steg)
4. Direkt åtgärd (t ex minska varvtal) eller interaktion (t ex varning genom genererad röst i skidlöparens hörsnäcka, eller ett anrop på bilverkstadens diagnostiksystem över Internet of Things).

Layered (arkitekturmönster). Modifierat från Informators kurs Avancerad Modellering (T2716).

 

Varje lager kan innehålla även ML-komponenter (t ex neurala nätverk tränade för sin nisch). Det gör en stor och trogen användarbas extra intressant, eftersom systemet blir smartare med tiden då det lär av allt längre tidsserier data från alltfler individer.

Bästa bakgrunden för en arkitekt blir då kunskap om domänen, om affären, om ML, om varje lager, och om samspelet mellan dem. Christer Norström kallade rollen value architect.

information om författaren:
Milan Kratochvil

Informatorlärare, senior modeling & architecture consultant Kiseldalen.com, huvudförfattare: UML Extra Light (Cambridge University Press) and Growing Modular (Springer), Advanced UML2 Professional (OCUP cert level 3/3).

Milan och Informator samarbetar sedan 1996 inom arkitektur, modellering, UML, krav, och design. Du kan träffa honom på öppna kurser i Arkitektur på engelska eller svenska, eller i Modellering.
Nyckelord: machine learning