microsoft

Microsoftkurser, certifiering och rollbaserad utbildning

Mattias Lind

Om vi börjar med certifieringar, vad har vi för fördelar och lite hur ska man tänka. Baserat på undersökningar Microsoft, Pearson Vue och flera globala IT-utbildare har utfört så uppger 61% av IT- proffsen att de ser en personlig utveckling så väl som en utveckling av sin roll, 73% höjde sina kunskapsnivåer att komma ikapp utvecklingen och 76% upplevde sig nöjdare i sin arbetssituation. Vidare har 91% uppgett att de känner sig tryggare i sitt arbete, 74% säger att de känner sig mer självständiga och mindre beroende av andra i sitt arbete. Detta tillsammans med att 94% av beslutsfattarna över hela världen anser att certifierade team-medlemmar ger ett ökat värde i leveransen. Ja, det här kan låta som floskler men det är fortfarande en sammanfattning från flertalet studier, så någon grund bör väl ligga bakom de starka påståendena.

I min roll som utbildare – jag har levererat utbildning till flera tusentals kursdeltagare i över 30 år. Både nationellt som internationellt, inom professionell företagsutbildning, för arbetslösa i olika marknadspolitiska åtgärder, inom den akademiska världen med mera. För mig som Microsoft Certified Trainer måste jag vara certifierad inom de produkter och roller jag utbildar så jag använder certifieringarna dels för min ackreditering såväl som för att mäta framgång när jag lär mig något nytt. Vare sig en certifiering, och inte heller ett helt certifieringsspår, säger allting om vad jag kan eller inte kan. Men certifieringen tillsammans med en styrkt erfarenhet ger en indikation på att jag har både teoretiska kunskaper såväl som praktiska. Så min rekommendation är att man ska fortsätta att testa sina kunskaper, både inom sina arbetsområden såsom närliggande, det ger dig både bredd och djup vilket vi behöver i verkligheten.

Är det bara att ta de här certifieringarna? I princip ja, jag brukar prova att ta certifieringen innan jag börjar läsa in mig på ett ämne. Det hjälper mig att dels få en överblick på vad som förväntas samt få en koll på hur jag ligger till. En baseline så att säga. Oavsett om jag klarar certifieringen eller ej får jag en bekräftelse på mina styrkor och svagheter, och det hjälper mig i mitt fortsatta lärande.

Men hur skaffar jag mig kunskapen? Microsoft erbjuder massor av gratis självstudiematerial på sina plattformar, det finns flertalet självstudieleverantörer, och så finns det instruktörsledd utbildning. Är det ena bättre än det andra kan man ju fråga sig, och på en sådan fråga skulle jag säga nej, de olika metoderna kompletterar varandra. Dock är instruktörsledd utbildningsjälva grundstommen, det ger dig den där direkta upplevelsen, du kan ställa frågor och få svar, du kan delta i en diskussion både med instruktören och övriga kursdeltagare, och i en levande dialog växer ofta diskussionen bredare och djupare.

Men måste det vara i ett klassrum? Och här tycker jag själv att jag har ändrats över tid, jag minns när vi började experimentera med fjärr- och hybridklassrum, jag som är en väldigt dynamisk instruktör kände en stor oro att jag inte kunde nå ut till deltagarna. Där hade jag fel, och det är väl en positiv lärdom vi haft under pandemin. Det viktiga är inte var vi sitter, utan snarare att vi gör. Det finns fler fördelar i en hybrid- eller fjärrmiljö, den största är möjligheten att faktiskt kunna göra, vi har även miljömässiga fördelar eftersom vi inte behöver resa, och det ger oss också tidsmässiga fördelar. Ja, jag kan faktiskt inte hitta en enda nackdel.

Vad är nu det här som kallas rollbaserad utbildning? Förr hade vi kurser som var direkt inriktade på en enskild teknologi, säg t ex SQL Server. Det fanns enskilda kurser för Information Workers där man som deltagare lära sig att arbeta med databaser, ställa databasfrågor och skapa rapporter, sedan fanns det enskilda kurser för de som ska implementera, administrera och underhålla databasservrar och enskilda kurser för de som skulle utveckla lösningar i databaserna. Och med det enskilda certifieringar för de här kurserna. Det har nu ändrats till roller i organisationen, mycket på grund av att vi har både teknologi i våra egna datahallar så väl som i molnet. Och med det har även vårat ansvarsområde breddats, en databasadministratör (DBA) behöver kunna hantera tjänsterna i en hybridmiljö. Samtidigt så sker i princip all utveckling från Microsoft enligt principen cloud first vilket innebär att ny funktionalitet blir publikt tillgängligt i en snabb takt, och våra lokala tjänsteinstallationer får den tillgänglig på en längre releasecykel. Med den rollbaserade utbildningen kan utbildningsmaterial och certifieringar mer agilt följa med utvecklingen.

Ok, vad betyder det här då rent konkret. Jag är ju en Microsoft Dataplatform-specialist så jag väljer att lista de tillgängliga kurserna inom just det kunskapsområdet. Microsoft Dataplatform blir ju ett väldigt brett kunskapsområde, så det fungerar ganska bra för att täcka in de flesta rollerna.

Vad har vi då för kurser?

AI-900 Microsoft Azure AI Fundamentals, 1 dag

AI-102 Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution, 4 dagar

DP-050 Migrate SQL workloads to Azure, 2 dagar

DP-060 Migrate NoSQL workloads to Azure Cosmos DB, 1 dag

DP-070 Migrate Open-Source Data Workloads to Azure, 1 dag

DP-080 Querying Data with Microsoft Transact-SQL, 2 dagar

DP-090 Implementing a Machine Learning Solution with Microsoft Azure Databricks, 1 dag

DP-900 Microsoft Azure Data Fundamentals, 1 dag

DP-100 Designing and Implementing a Data Science solution on Azure, 3 dagar

DP-203 Data Engineering on Microsoft Azure, 4 dagar

DP-300 Administering Relational Databases on Microsoft Azure, 4 dagar

DP-420 Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure Cosmos DB, 4 dagar

PL-300 Power BI Data Analyst, 3 dagar

MB-260 Microsoft Customer Data Platform Specialty, 4 dagar

information om författaren:
Mattias Lind

Mattias Lind driver företaget Mattias Lind Consulting AB som specialiserar sig inom Microsoft Data Platform i datacenter och i molnet tillsammans med arkitektur, design, analytics och ai. Mattias har samarbetat med Informator sedan slutet av 90-talet, har arbetat som itkonsult och -utbildare i över 30 år, är Microsoft Certified Trainer sedan 2001 och Microsoft Most Valuable Professional inom Data Platform sedan 2011.