Träna upp din vinnarskalle

Joakim Karlsson, Informator

Ämnet ”vinnarskalle” väcker ofta ett stort intresse bland idrottslandslag eller grupper inom näringslivet. Många idrottsstjärnor som Sara Hector och Nils van der Poel väcker stor respekt och beundran; de är goda exempel på vinnarskallar.
Nu tycks vissa tro att det är ytterst få förunnat att vara en vinnarskalle, vilket naturligtvis inte är sant.

Vi föds alla med en vinnarskalle. Sedan händer något på vägen som gör att många tappar förmågan och karaktären att hålla fast vid och uppnå bestämda mål. Men det är aldrig för sent att förändras; eftersom hjärnan är formbar kan vi lyckligtvis träna upp de beteenden som krävs för att väcka denna förmåga till liv. Det krävs dock ett tålmodigt arbete

4 kännetecken på en vinnarskalle

  • ATT BESTÄMMA SIG OCH VARA UTHÅLLIG

Någon har räknat ut att det krävs minst 10 000 timmar av övning för att bli bra på något; oavsett om det rör sig om schack, piano, idrott eller
mänskliga relationer. Vince Lombardi var en klassisk coach i amerikansk fotboll. Han myntade uttrycket ”Winning isn’t everything, but the will to win is everything”. Det viktigaste är att fokusera och fatta besluta inom det område du kan påverka. Vi kan alltid påverka viljan att vinna. Fokusera därför på viljan att vinna.

  • FÖRSÄTT DIG I RÄTT TILLSTÅND

Vinnarskallar har tränat upp förmågan att försätta sig i det tillstånd som krävs för att kunna prestera på topp. Testa denna övning: Tänk tillbaka på ett tillfälle då allt föll på plats och gick din väg. Fundera över vilket tillstånd du befann dig i och vilka känslor du upplevde. De som tagit de stora medaljerna vid OS och VM har vid olika intervjuer talat om vilka känslor de hade vid dessa tillfällen. Med på listan finns bland annat:

– energi
– självsäkerhet
– glädje
– psykiskt lugn
– kontroll,
– ingen oro
– fokus
– fysisk avspänning samt närvaro.

Detta är naturligtvis oerhört individuellt och därför svårt att kopiera rakt av. Det gäller att hitta de känslor eller det tillstånd som är bra för dig. Vinnarskallarna känner sig själva så pass väl att de använder alla sina sinnen (lukt, smak, syn, känsel och hörsel) på ett optimalt sätt för att försätta sig i rätt tillstånd.
Någon lyssnar på sina favoritlåtar inför kundbesök. En annan tar på sig sina ”förhandlingsskor” inför viktiga affärsmöten. Känseln de ger är för dem fantastisk och påminner honom om många goda segrar vid tidigare affärsmöten.

  • FÖRSTÄRK DET POSITIVA OCH SLÄPP DET NEGATIVA

När något inträffar som du förstärker känslomässigt, så lagras detta minne på ett ställe i hjärnan som kallas amygdala. För enkelhetens skull kan vi jämföra det med ditt bankkonto. Föreställ dig att du ska betala en räkning på 35 000 kronor och plötsligt inser du att du saknar täckning på kontot! Amygdala aktiveras och rädslan försätter systemet i panik. Upprepas denna situation kommer hjärnan att associera betalning av räkningar med starka negativa upplevelser. Listan på negativa upplevelser som vi uppmärksammar kan göras lång. Och om vi ensidigt lagrar negativa händelser i amygdala, kommer det att leda till ett negativt saldo på bankkontot; det innebär att minsta motgång kan knäcka den starkaste. Därför är det viktigt att fylla på bankkontot med positiva upplevelser, det blir en slags buffert och ett sätt att bättre kunna hantera motgång.

  • MISSTAG SOM LÄRANDE

De flesta av oss har någon gång varit med om en orättvisa. Det kan vara en enkel sak som ett ”felaktigt” domslut vid en match, eller större saker som att ett stort prestigeuppdrag går till en konkurrent som har lägre kompetens och förutsättning – så som vi ser det. Oavsett vilken orättvisa det handlar om, så gör det ofta lite ont. Vissa kan reagera med bestörtning och älta oförrätten i långbänk. Men de med vinnarskallar använder inte sin energi till det; istället har de utvecklat en förmåga att ”släppa och gå vidare”.

Den förmågan kan vi alla träna upp.

information om författaren:
Joakim Karlsson, Informator