ledarskap

Vad är ett tydligt ledarskap?

Christina Haugsöen

Christina Haugsöen håller flera ledarskapsutbildningar Informator. Vi ställde några frågor om learskap till Christina och så här svarade hon:

Kan du ge ett exempel på hur en chef är otydlig och vad det får för konsekvenser?

Oro och turbulens i arbetsgrupper och mellan medarbetare och ledarskapet. Jag har sett frustration hos mellanchefer som inte har information eller strukturer att arbeta efter där de känner det som om de blir lämnade ensamma att styra sina arbetsgrupper. Högsta ledningen arbetar och utvecklar strategier i ett strategiskt perspektiv och med strategiska uttryckssätt medan medarbetarna behöver strategier och mål nedbrutna till ett operativt perspektiv. Man glömmer också att identifiera de beteenden som behövs för att uppnå mål mm.

Vilka egenskaper bör en chef ha?

  • Tydlighet
  • Förmåga att hantera och förstå in egen och andras stilar
  • Förmåga att hantera sin egen och andras kommunikation
  • Vara kommunikativ – inte bara kommunicera
  • Förstå vad det innebär att vara chef

Tydlighet men framför allt kunskap och utbildning i det kommunikativa ledarskapet. En ledare behöver också förstå sin roll och sina funktioner. Chefsrollen består av fyra funktioner; chefs-, ledar-, samordning- och kompetensfunktionen, de måste vara på det klara vad som förväntas ev dem i dessa funktioner. Kan man kartlägga detta har man kommit långt på vägen

Vad är den största utmaningen med dagens ledarskap?

Förstå vikten av ett bra klimat och en produktiv kultur. Många ledare jag möter känner sig osäkra när det kommer till att hantera beteende, speciellt svåra beteenden. Detta leder ofta till att de fokuserar på fel saker ibland. De undviker det som är viktigt för de har inte verktygen. Min erfarenhet är att när vi gått igenom hur man hanterar olika beteenden, bland annat svåra beteenden, och hur man kan påverka sin och andras situation till det positiva genom medveten kommunikation, hur man kan skapa förståelse och medvetenhet runt detta så försvinner oron och rädslan för att ta itu med det. En ledare sa till mig efter en utbildning – nu ska det bli kul att gå till jobbet på måndag. Den kommentaren säger mycket.

Vad är ditt bästa ledarskapstips?

Gå någon form av utbildning, inte bara i de olika verktygen utan i hantverket Chef

Vad kan vara ett första steg mot att bli en tydligare chef?

Kunskap, förståelse och medvetenhet runt ledarskap och syftet med rollen

Tack Christina för att vi fick en frågestund med dig. Vi har ju även en stor nyhet och det är att fredagen 20 maj släpper vi vårt nya ledarskapsprogram.

Save the date!

Har du frågor om programmet? Tveka inte att höra av dig till oss på 08 587 116 10 alternativt via e-post

information om författaren:
Christina Haugsöen


Christina har arbetat med ledarskap och affärsutveckling i mer än 20 år. Hon är utbildad i statsvetenskap, beteendevetenskap och pedagogik och arbetar tillsammans med ledare och ledningsgrupper för att skapa effektivitet och trivsel på arbetsplatser.

Målet för Christina är att hjälpa ledare att bli trygga i sitt ledarskap, att få en gedigen verktygslåda att välja ifrån. Ledare som vet och förstår mekanismerna runt sin egen och andras stilar och som kan leda sig själv och andra skapar förutsättningar för framgång på alla plan.