Våra 5 populäraste kurser i september

Dags att presentera våra populäraste kurser i april!

1. Leading SAFe 6.0 with SA certfication 2 dagar

During this two-day course, attendees gain the knowledge necessary to lead a Lean-Agile enterprise by the Scaled Agile Framework® (SAFe®) and its underlying principles derived from Lean, systems thinking, Agile development, product development flow, and DevOps.

Nästa kurstillfälle: 1 – 2 nov

2. Scrum Master med certifiering 2 dagar

En Scrum Master ansvarar för att teamet fungerar och är produktivt. Scrum Master har en coachande funktion och ska se till att teamet har rätt förutsättningar att arbeta i rätt riktning och leverera värde.

Utbildningen passar både för dig som skall arbeta som Scrum Master och även du som har en annan roll men behöver förståelse för hur Scrum används.

Nästa kurstillfälle: 17 – 18 okt

3. Nätverksteknik & datakommunikation 3 dagar

En riktig hands-on kurs! Du kommer tillsammans med våra experter och dina kursvänner att jobba med flera konkreta lösningar som du kommer att ha användning av direkt du är tillbaka på din arbetsplats!

Nästa kurstillfälle: 6 – 8 november

4. Linux/UNIX – Grundkurs, 3 dagar

Lär dig hur Linux är uppbyggt och hur det fungerar ur ett användarperspektiv. Kursen beskriver Linux generellt, och är lämplig oavsett vilken Linuxvariant du använder. Kursen tar kort upp den historiska kopplingen mellan Linux och UNIX. Många jämförelser görs mot hur det fungerar i Windows och MacOS.

Nästa kurstillfälle: 10 – 12 okt Garanterad kursstart!

5. Projektledning med agila metoder, 3 dagar

Agil projektledning handlar om att driva projekt på ett smidigare och mer effektivt sätt. Att arbeta agilt innebär bland annat att arbeta i korta steg för att snabbt kunna agera på förändringar och att på ett strukturerat sätt involvera kunden under hela projektet.

Är du redo att bli en agil projektledare?

Nästa kurstillfälle: 24 – 25 okt

information om författaren: