Våra populäraste kurser i december

1. JavaScript och modern webbutveckling, 3 dagar

Den här kursen är speciellt framtagen för att uppdatera arbetande utvecklare i den senaste utvecklingen, och hjälpa dem att effektivt dra nytta av det nya ekosystem som vuxit fram kring JavaScript.

Nästa kurstillfälle: 29 – 31 januari

2. Secure Coding in C and C++

Your application written in C or C++ works as intended, so you are done, right? But did you consider feeding in incorrect values? 16Gbs of data? A null? An apostrophe? Negative numbers, or specifically -232? Because that’s what the bad guys will do – and the list is far from complete.

Nästa kurstillfälle: 22 – 26 april

3. Nätverksteknik & datakommunikation 3 dagar

En riktig hands-on kurs och du kommer tillsammans med våra experter och dina kursvänner att jobba med flera konkreta lösningar som du kommer att ha användning av direkt du är tillbaka på din arbetsplats!

Målet med kursen är att du ska kunna sköta om, felsöka och lokalisera problem i det lokala nätverket, samt förstå terminologin vid kommunikation/diskussion med tredje part så som hostingföretag, internetleverantör etc. Kursen är inriktad på lokala nätverk och dess koppling till omvärlden.

Nästa kurstillfälle: 15 – 17 januari GO!

4. Leading SAFe 6.0 with SA certfication 2 dagar

During this two-day course, attendees gain the knowledge necessary to lead a Lean-Agile enterprise by the Scaled Agile Framework® (SAFe®) and its underlying principles derived from Lean, systems thinking, Agile development, product development flow, and DevOps.

Nästa kurstillfälle: 30 – 31 januari

5. Projektledning med agila metoder, 3 dagar

Agil projektledning handlar om att driva projekt på ett smidigare och mer effektivt sätt. Att arbeta agilt innebär bland annat att arbeta i korta steg för att snabbt kunna agera på förändringar och att på ett strukturerat sätt involvera kunden under hela projektet.

Är du redo att bli en agil projektledare?

Nästa kurstillfälle: 13 – 14 februari

information om författaren: