projektledning

Varför blir det inte som man tänkt sig?

Marie Bohlin

Projekt – värdelöst eller värdefullt?

Någon får en idé, – Det här behöver göras! – Vi startar ett projekt! Sen kommer en lite utförligare beskrivning om vad som ska göras – i bästa fall.

Gemensamt för de projekt som lyckas är en tydlig beställning, rimliga förutsättningar och en duktig projektledare.

Att leda projekt handlar om att få människor med olika kompetenser att samverka för att uppnå ett gemensamt mål. En projektledares huvudsakliga uppgift är att leverera resultat genom att skapa och upprätthålla en struktur och ett arbetsflöde som till rätt kostnad och i rätt tid uppnår målet.

Att bli en bra projektledare är inget du föds med – Att bli en bra projektledare kräver kunskap och erfarenhet. Kunskapsbiten kan vi hjälpa dig med – Erfarenheten skaffar du dig själv.

Rätt metoder och verktyg hjälper dig att tydliggöra vad som förväntas och vad som behöver göras för att lyckas med ett projekt.

Allt för ofta tror man att beställaren vet svaret på alla frågor som projektledaren behöver svar på, typ mål, syfte och andra detaljer som är en förutsättning för att lyckas. – Det gör de inte. En beställare vet i bästa fall vad problemet är som de vill lösa och det är här du behöver börja. En professionell projektledare hjälper beställaren att förstå vilka alternativ som finns och konsekvenserna av de beslut som fattas. Det gör att du som projektledare behöver veta vilka frågor du behöver klargöra tillsammans med beställaren för att kunna sätt ett tydligt mål för projektet. Du blir ”arkitekten” som tillsammans med beställaren tar fram mål och syfte med projektet. Först då kan du göra en plan som beskriver hur du ska genomföra projektet. Allt för ofta märker jag att det slarvas med dessa första steg. Man är så angelägen om att komma i gång så det är lätt att hoppa över de viktiga frågorna. Det är kanske till och med svårt att få beställaren tillräckligt engagerad för att vilja/kunna svara på frågor.

Informator vill och kan hjälpa dig som projektledare. Våra kurser för projektledare ger dig de verktyg, metoder och tips du behöver för att du ska kunna leda framgångsrika projekt!

Vill du veta mer om hur du får projekten värdefulla gå in på kurserna i projektledning och ta ditt första steg för att skapa värdefulla projekt. Vill du göra karriär som projektledare rekommenderar vi vår utbildning Diplomerad Projektledare, som förbereder dig för att bli IPMA certifierad. Läs mer på kursprogrammet Diplomerad projektledare.

information om författaren:
Marie Bohlin

Marie är en civilingenjör, kommunikatör och coach med över 25 års erfarenhet av projektledning, affärsmässighet, kundfokus och människors drivkrafter. Har arbetat som chef inom svensk industri samt med praktisk och strategisk kommunikation.

Hon jobbar idag som coach samt med att ta fram och genomföra utbildningsprogram inom projektledning, ledarskap, förhandling och presentationsteknik.