HemSök efter kurserAgil förändringsledning

Agil förändringsledning

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Dagens organisationer lever i en ständigt föränderlig omvärld, en omvärld som förändras mer och snabbare än någonsin.

Vi behöver därför också kontinuerligt förändras. Snabbt. Effektivt. Och med snabbast möjliga utväxling till lägsta möjliga kostnad. Men förändringar brukar ta tid… och kosta…

Agil förändring med Lean Agile Change Management® är en metod för feedbackstyrt, iterativt, värdeskapande förändringsarbete.

Vad skiljer denna metoden från traditionellt förändringsarbete?

Agil förändring med Lean Agile Change Management®fokuserar istället på att kommunicera ut en vision för förändringen till medarbetarna. Med hjälp av effektkartläggningar och effektmål fokuserar man istället på en given riktning och de önskade effekterna av förändringsarbetet. Med dessa som ledstjärna låter man sedan organisationen jobba med förändringsarbete nerifrån och upp, inifrån och ut.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
16900 kr

Målgrupp

Förändringsledare, ledare, projektledare, teamledare och medarbetare med behov av att i sin roll bättre och mer effektivt kunna leda och kommunicera i förändring.

Modellen är applicerbar på alla typer av verksamheter - såväl privata som offentliga - och både tjänste- och tillverkningsföretag

Mål

Med hjälp av stå-upp-möten, förändringstavlor, ständiga förbättringar, retromöten och direkt kommunikation får du en större möjlighet att fånga medarbetarnas intresse, skapa motivation och minska eventuellt motstånd mot förändring.

Förkunskaper

Kursen kräver inga förkunskaper inom förändringsledning.

Kursinnehåll: Agil förändringsledning

Lean Agile Change Management® är en modell som kombinerar tänket och arbetssätt ifrån lean och agila metoder med metoder för traditionell förändringsledning. Visuell kommunikation, feedback och delaktighet är några av de viktigaste byggstenarna i modellen.

Kursinnehåll:

 • Vad är Lean Agile Change Management®
 • Leanfilosofin - Grundläggande principer och värderingar
 • Det agila manifestet – ledorden för det agila förhållningssättet
 • Motstånd mot förändring – hur kan jag hantera det?
 • Hur jag kan använda agila metoder i förändringsarbetet?
 • Minimum Viable Change – snabb effekt av förändringsarbetet.
 • Förändringstavlan – ditt viktigaste verktyg
 • Kombinationen med traditionell förändringsledning
  - Kotters åttastegs-modell
  - McKinseys 7s-modell
 • Lean Agile Change Management-cykeln – förändringsledning baserat på återkoppling

Språk

Kursen hålls på svenska (Kontakta oss om du föredrar engelska).

Kursmaterial på svenska ingår. Kursen är mycket övningsintensiv och du får med dig verktyg, metoder och hjälpmedel för att omedelbart kunna börja tillämpa på ditt förändringsarbete.

Denna utbildning levereras av Informator tillsammans med vår samarbetspartner Freddie Hahn, som driver agilcoachen.se och effektivaworkshops.se.

Utbildare

Freddie Hahn

Freddie är projektledare och entreprenör och jobbar dagligdags både med både agil och traditionell projektledning. Han har lång erfarenhet av ledarbefattningar i större organisationer, mycket inom lean organisations- och produktutveckling och lean startups.

Freddie jobbar idag med coachning och rådgivning för både ledare och team och håller kurser inom modernt ledarskap, effektivitet, projektledning och förändringsledning. Han genomför regelbundet workshops – både online och onsite - inom dessa områden. Han är också utbildad i pedagogik och lärande vid Harvard.

Andra har även varit intresserade av dessa kurser: