HemSök efter kurserAgilt ledarskap - Agile leadership

Agilt ledarskap – Agile leadership

Agilt ledarskap - viktigare än någonsin i den nya verklighet vi alla lever i

 • Att kunna skapa rätt miljö för att medarbetarna ska kunna vara självorganiserade.
 • Att leda i en miljö där team samarbetar, där man kontinuerligt lär sig av varandra och där feedback och coachning är de bästa verktygen för både organisationens och individens utveckling.
 • Att släppa taget om detaljstyrning, att ge frihet under ansvar.
 • Att kunna leda under olika omständigheter och kunna hantera snabba omställningar i en föränderlig värld. 

“An agile leader is like a farmer who doesn’t grow crops by pulling them but instead creates the perfect environment for the crops to grow and thrive.” - Peter Koning

I denna kurs ingår en halvdags uppföljningsmöte via Zoom ca. en månad efter avslutad kurs. Vi går igenom frågor, funderingar samt om och hur du lyckats applicera dina kunskaper från kursen i ditt arbete.


Utbildningsformer
Remote

Längd
2 dagar

Pris
16900 kr

Målgrupp

Projektledare, projektmedlemmar, linjechefer, teamledare, scrum masters, product owners – alla som har ett intresse att lära sig mer om ett modernt, faciliterande ledarskap för självorganiserande grupper.

Mål

Den här kursen utökar din verktygslåda för ledarskap och ger dig större förståelse för ett förhållningssätt som bygger på samskapande, facilitering och feedbackstyrd utveckling av både team, produkt och organisation.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper behövs, men du bör ha någon form av erfarenhet av att leda andra.

Agilt ledarskap - Agile leadership kursinnehåll

 • Agilt ledarskap – agile leadership
  • Agilt ledarskap – värdegrunderna
  • Det faciliterande ledarskapet
  • Lean thinking
  • Agila arbetssätt
 • Introduktion till Modern Agile
  • Experimentera och lär dig snabbt
  • Hjälp människor briljera
  • Leverera värde löpande
  • Skapa trygga förutsättningar
 • Skapa en god feedbackkultur
 • Hur du motiverar dina medarbetare
 • Öppenhet, tillit och kommunikation – dina bästa verktyg
 • Skapa en psykologiskt trygg miljö där det är ok att göra fel
 • Att leda i en ständigt föränderlig omgivning
 • Introduktion till Management 3.0
 • Design Thinking – facilitering av processer för skapande av ny kunskap och kreativitet
 • Utveckla dina agila ledaregenskaper med
  • Aktivt lyssnande
  • Öppna frågor
  • Feedback

Exempel på metoder och koncept som används i kursen: IMGD, Management 3.0, Cynefin, Lean, Scrum, NVC, VUCA, GROW.

Denna utbildning levereras av Informator tillsammans med vår samarbetspartner Freddie Hahn, som driver agilcoachen.se och effektivaworkshops.se.

Utbildare

Freddie Hahn

Freddie är projektledare och entreprenör och jobbar dagligdags både med både agil och traditionell projektledning. Han har lång erfarenhet av ledarbefattningar i större organisationer, mycket inom lean organisations- och produktutveckling och lean startups.

Freddie jobbar idag med coachning och rådgivning för både ledare och team och håller kurser inom modernt ledarskap, effektivitet, projektledning och förändringsledning. Han genomför regelbundet workshops – både online och onsite - inom dessa områden.

Andra har även varit intresserade av dessa kurser:

Artiklar relaterade till ämnet: