agila metoder

Att arbeta agilt – ett måste för att organisationer ska överleva i en föränderlig värld

Freddie Hahn

Idag eftersträvar allt fler organisationer att arbeta agilt – där de snabbt kan skifta fokus och ställa om vid behov. Men varför bör man arbeta agilt och vilka fördelar finns det? Informators utbildare Freddie Hahn reder ut varför agilt är ett mindset mer än en metod.
För mig betyder agilt att jobba mer kundfokuserat och att ständigt förbättra både process och produkt, säger han.

Informators viktigaste uppdrag är att skapa värde för sina kunder och som ett led i detta arbetar organisationen med ett agilt arbetssätt som bland annat innebär en större lyhördhet, flexibilitet och att kunden tidigt involveras i processen. Med inspiration från Scrum-metoden sätts även tvärfunktionella team ihop som arbetar självständigt och med kreativa lösningar och insikter som resultat. Syftet är alltid att leverera det som kunden önskar och gensvaret är mycket positivt.

Allt fler organisationer får nu får upp ögonen för det agila arbetssättet och för en lyckad implementering är det viktigt att ledningen har en stor förståelse för vad ett agilt arbetssätt verkligen är – att det inte bara ses som en trend att hoppa på. Det är även bra att ledningen kommunicerar åt vilket håll organisation bör gå – och varför. Ett annat råd är tydliga målbilder i kombination med frihet på teamnivå om hur målet ska uppnås, så att det finns en respekt för den kunskap och kreativitet som finns på medarbetarnivå. I en transformation mot ett mer agilt arbetssätt bör en organisation även avsätta tid, pengar och möjlighet till utbildning.
– En avgörande faktor är att förankra en förståelse för att förändringsarbetet ofta tar tid och att det finns en tydlig kommunikation internt, där varje individ får uttrycka sina åsikter och infallsvinklar så att alla känner att de är med och påverkar, säger Freddie Hahn.

Ett agilt mindset viktigare än någonsin

Agilitet är bland annat en organisations förmåga att till en låg kostnad, både ur ett ekonomiskt, psykosocialt och organisatoriskt perspektiv, snabbt kunna ändra riktning. Fokus ligger hela tiden på att utveckla, tillverka och leverera produkter och tjänster med högsta möjliga värde för mottagaren. Som vid alla förändringar finns det dock fallgropar att se upp för även vid en övergång till ett mer agilt arbetssätt. En av de vanligaste är en otydlig målbild från ledningens sida. Många organisationer kan heller inte svara på varför organisationen behöver bli mer agil. Ett annat misstag är att många organisationer försöker införa agila arbetsflöden utan att ha med sig medarbetarna, eller att de inte skapar agila förutsättningar som är anpassade för den egna verksamheten, och som inte fungerar i praktiken. Många gör även förändringar för snabbt istället för med små steg, genom ständiga avstämningar.

– Företag som förstår vikten av att göra övergången på rätt sätt har allt att vinna. År 2020 måste vi kunna tänka om, ställa om och agera snabbt. Ett agilt mindset viktigare än någonsin, säger Freddie Hahn.

Agila utbildningar

information om författaren:
Freddie Hahn

Freddie är projektledare och entreprenör och jobbar dagligdags både med både agil och traditionell projektledning. Han har lång erfarenhet av ledarbefattningar i större organisationer, mycket inom lean organisations- och produktutveckling och lean startups.

Freddie jobbar idag med coachning och rådgivning för både ledare och team och håller kurser inom modernt ledarskap, effektivitet, projektledning och förändringsledning. Han genomför regelbundet workshops – både online och onsite - inom dessa områden. Han är också utbildad i pedagogik och lärande vid Harvard samt i Agile Leadership vid University of Maryland.

Nyckelord: ledarskap, Agil