HemSök efter kurserCybersecurity Expert

Cybersecurity Expert

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_emptystar_empty

Som IT-tekniker och Supporttekniker är du i frontlinjen för att skydda organisationens system och ge support till användare. För att stärka din kompetens och bli en framstående Cybersäkerhets-expert, anmäl dig till vår specialanpassade utbildning i cybersäkerhet för IT-tekniker och Supporttekniker!

Vår utbildning i cybersecurity för IT-tekniker och Supporttekniker är utformad för att ge dig de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att hantera och motverka cyberhot i dagens teknikintensiva arbetsmiljöer. Vi kommer att fokusera på specifika utmaningar och bästa praxis för IT-tekniker och Supporttekniker.

Kursen är praktiskt orienterad med verkliga scenarier och laborationer för att förbättra din förmåga att hantera cyberhot.


Utbildningsformer
Remote

Längd
3 dagar

Pris
25900 kr

Målgrupp:

Specifikt anpassad för IT-tekniker och Supporttekniker för att adressera deras unika utmaningar och krav.

 • Praktiskt orienterad med verkliga scenarier och laborationer för att förbättra din förmåga att hantera cyberhot.
 • Erfaren instruktör som är experter inom cybersäkerhet och har omfattande branscherfarenhet.
 • Möjlighet att nätverka med andra IT-tekniker och Supporttekniker och utbyta erfarenheter och bästa praxis.

Du kommer att lära dig:

 • Grundläggande cyberhot och sårbarheter:
  Du kommer att få en översikt över de vanligaste cyberhoten och sårbarheterna som IT-miljöer och användare står inför. Vi kommer att fokusera på phishing, skadlig programvara, socialt teknikbedrägeri och andra hot som kan påverka organisationens system.

 • Säkerhet i nätverksinfrastrukturen:
  Du kommer att lära dig hur du säkert konfigurerar och skyddar nätverksenheter, inklusive brandväggar, switchar och trådlösa åtkomstpunkter. Vi kommer också att diskutera nätverkssäkerhetsåtgärder och protokoll.

 • Säkerhet i operativsystem och applikationer:
  Vi kommer att täcka säkerhetsaspekter för operativsystem och applikationer som används i IT-miljöer. Du kommer att lära dig att konfigurera och hantera system och applikationer på ett säkert sätt för att minimera sårbarheter.

 • Incidenthantering och respons:
  Du kommer att utveckla förmågan att hantera säkerhetsincidenter och genomföra återställningsåtgärder. Vi kommer att gå igenom incidenthanteringens livscykel, från upptäckt och rapportering till bedömning och återställning.

 • Säkerhet vid användarsupport:
  Du kommer att få insikter i säkra metoder för att ge support till användare och hantera deras säkerhetsrelaterade frågor. Vi kommer att diskutera utbildning av användare och förebyggande åtgärder för att minska riskerna för användarrelaterade incidenter.

 • Säkerhetsmedvetenhetskampanjer och utbildning:
  Du kommer att lära dig hur du utformar och genomför effektiva säkerhetsmedvetenhetskampanjer för att främja en stark säkerhetskultur inom organisationen. Vi kommer att diskutera utbildning och utbildningsmaterial för att öka medvetenheten om cybersäkerhet bland användare.

Förkunskaper

 • Grundläggande kunskaper inom IT:
  Deltagarna bör ha en grundläggande förståelse för IT-miljöer, operativsystem, nätverk och applikationer. De bör vara bekanta med grundläggande nätverksprotokoll och vanliga operativsystem så som Windows.
 • Nätverkssäkerhet: Kunskaper om grundläggande nätverkssäkerhetsprinciper och koncept är viktiga. Deltagarna bör ha förståelse för brandväggar, switchar, trådlösa nätverk och andra nätverksenheter, kunskaper motsvarande kursen Nätverksteknik och datakommunikation

Agenda: Cybersecurity Expert

 • Introduktion till cybersäkerhet och säkerhetskultur
 • Rollen som IT-tekniker och Supporttekniker inom cybersäkerhet
 • Grupparbeten
 • Översikt över grundläggande cyberhot och sårbarheter
 • Identifiering och hantering av olika attacker
 • Bekämpning av skadlig programvara och virus
 • Socialt teknikbedrägeri och metoder för att förebygga det
 • Säkerhet vid användarsupport och hantering av säkerhetsrelaterade frågor
 • Utbildning av användare och bästa praxis för att öka medvetenheten om cybersäkerhet
 • Säkerhetsmedvetenhetskampanjer och utformning av effektiva kampanjer
 • Implementering av säkerhetsåtgärder vid fjärrsupport och mobilitet
 • Säkerhetsrutiner och bästa praxis för att skydda känslig information
 • Framtida trender inom cybersecurity och fortsatt lärande
 • Använda olika verktyg för att identifiera sårbarheter i en miljö.
 • Metoder för riskbedömning och sårbarhetsanalys inom IT-miljöer
 • Hantering av säkerhetspolicies och efterlevnad av regler och bestämmelser
 • Vikten av Implementering av säkerhetsåtgärder som brandväggar, intrusion detection systems (IDS), intrusion prevention systems (IPS), och VPN.
 • Säkerhetskopiering och återställning av data
 • Hantering av autentisering och åtkomstkontroll
 • Samarbeta med interna och externa intressenter vid incidenthantering
 • IoT-säkerhet och hantering av säkerhetsrisker i en uppkopplad miljö
 • Säkerhet vid mobila enheter och BYOD (Bring Your Own Device)
 • Data Privacy och hantering av personuppgifter
 • Digital forensik och bevissäkring

Artiklar relaterade till ämnet: