IT-säkerhet

ISO/IEC 27000 håller dig säker. Har du koll?

IT-säkerhet, cybersäkerhet och integritetsskydd är avgörande för företag och organisationer idag. ISO/IEC 27000-familjen av standarder håller dem säkra. ISO/IEC 27001 är världens mest kända standard för ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS) och deras krav.

Ska ni certifiera er på ISO27001 eller bara lära dig mer om säker kodning så kan vi tipsa om följande kurser:

ISO/IEC 27001 Lead Implementer, PECB Certified

ISO/IEC 27001 Lead Auditor, PECB Certified

Web application security in Java and C# – Online 5 half days

Desktop application security in Java – Online 5 half days

Desktop application security in C#

Har du frågor om kurserna kontakta gärna våra säljrepresentanter på 08 587 116 10 alternativt info@informator.se

information om författaren:
Nyckelord: cyber security, cybersecurity, itsäkerhet, säkerhet online