HemSök efter kurserCybersecurity för administratörer

Cybersecurity för administratörer

Vill du ta ditt IT-säkerhetsmedvetande till nästa nivå och bli en stark tillgång för din organisation? Anmäl dig till vår specialanpassade utbildning i Cybersecurity, utformad speciellt för administratörer och juniora IT-Tekniker

I en alltmer digitaliserad värld är det avgörande att administratörer och IT-Tekniker har en gedigen förståelse för cybersäkerhet och vet hur man skyddar organisationens information och system. Vår utbildning i Cyberawareness fokuserar på de specifika utmaningar och ansvar som administratörer och IT-Tekniker står inför och ger dig verktygen för att agera säkert och effektivt i din roll.

Praktiska laborationer: Utbildningen inkluderar praktiska laborationer där du får möjlighet att tillämpa dina kunskaper i verkliga scenarion.


Utbildningsformer
Remote

Längd
2 dagar

Pris
21450 kr

Målgrupp

Utbildningen är skräddarsydd för att möta behoven hos administratörer och juniora IT-Tekniker. Vi går igenom ämnen på en tekniskt lämplig nivå och ger dig praktisk tillämpning för din specifika roll.

Du kommer att lära dig:

 • Avancerade cyberhot och försvarstekniker:
  Du kommer att få en djupare förståelse för avancerade cyberhot och de senaste angreppstrenderna som riktar sig mot organisationer. Vi kommer att täcka ämnen som avancerad malware, nätverkssårbarheter och socialt teknikbedrägeri. Du kommer också att lära dig effektiva försvarstekniker och verktyg för att skydda mot dessa hot.

 • Säkerhetshantering och riskbedömning:
  Du kommer att lära dig hur man genomför en omfattande riskbedömning och skapar en effektiv säkerhetspolicy för organisationen. Vi kommer att fokusera på hantering av användarbehörigheter, systemuppgraderingar och incidenthantering.

 • Säkerhetsträning och medvetenhetskampanjer:
  Du kommer att förstå vikten av att främja en stark säkerhetskultur inom organisationen och lära dig att utforma och genomföra effektiva säkerhetsträningar och medvetenhetskampanjer. Vi kommer att ge dig verktygen för att öka medvetenheten om cybersäkerhet bland dina kollegor och för att förbättra deras säkerhetsbeteende.

Förkunskaper:

 IT-förkunskaper som är bra att ha med sig: IP-förståelse, generella brandväggskunskaper och routing/switching, men behöver absolut inte vara djupgående.

Agenda: Cybersecurity för administratörer

 • Introduktion till Cybersecurity och säkerhetskultur
 • Vad är cybersecurity och varför är det viktigt för administratörer och IT-tekniker?
 • Rollen som administratörer och IT-tekniker i att säkra organisationens system och data.
 • Grundläggande cyberhot och sårbarheter
 • Översikt över vanliga cyberhot, inklusive phishing, skadlig programvara och socialt teknikbedrägeri.
 • Identifiera och förstå sårbarheter som kan utnyttjas i IT-miljöer.
 • Säker konfiguration av nätverksenheter, inklusive brandväggar, switchar och trådlösa åtkomstpunkter.
 • Hantering av användarbehörigheter och implementering av behörighetskontroller.
 • Incidenthanteringens livscykel: upptäckt, rapportering, bedömning och återställning.
 • Skapande av incidentresponsplaner och incidentrapportering.
 • Utforma och genomföra säkerhetsmedvetenhetskampanjer för att främja en stark säkerhetskultur.
 • Vikten av dataskydd och efterlevnad av lagstiftning och regleringar, såsom GDPR.

Andra har även varit intresserade av dessa kurser:

Artiklar relaterade till ämnet: