HemSök efter kurserDevOps Fundamentals

DevOps Fundamentals

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

För den organisation som tar fasta på digitalisering och hög förändringstakt är DevOps centralt. Certifierbara kurser i DevOps introducerades under 2016 och de spås bli lika betydelsefulla och vedertagna som certifieringar i ITIL-ramverket.

Kursen DevOps Fundamentals skapar en grundläggande förståelse för vad DevOps är och dess syfte och värde för organisationen. Kursen täcker allt från organisationsstruktur, arbetssätt och kultur till tekniska aspekter kring automatisering

Certifieringsförberedande

Certifierings-voucher ingår. Certifieringen sker proctor-based vid ett senare tillfälle från en plats du själv väljer. Notera att certifieringen är en förutsättning för att ta sig vidare mot högre certifieringsnivåer inom DevOps

---------------------------------------------------------------------------------------

Er­bju­dan­de! Köp vårt kur­spa­ket nedan och sä­ker­ställ din vi­da­re­ut­veck­ling

Agil introduktion, 1 dag

DevOps fundamentals, 2 dagar

Paketpris: 21 440 kr
( ordinarie pris: 26 800 kr )

Ange kod PAKETPRIS när du bokar

--------------------------------------------------------------------------------------


Utbildningsformer
Remote

Längd
2 dagar

Pris
16900 kr

Certifikat/Diplom/Intyg
Ja

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill förstå DevOps och de underliggande principerna, oavsett om du är utvecklare, chef eller jobbar i drift, support eller förvaltning.

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper eller certifieringar

DevOps Fundamentals

DevOps är en blandning mellan filosofi, metoder, modeller och verktyg  som tar fasta på vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation. Den primära anledningen att anamma DevOps är att höja värdet av IT-leveransen genom att skapa ett snabbt och effektivt flöde från kravspec till driftsatt tjänst. För att uppnå detta krävs effektiva processer och verktyg som främjar agil utveckling och  stärker bandet mellan utveckling, drift, support och förvaltning.

DevOps Fundamentals är den grundläggande kursen i organisationen DASAs certifieringsprogram. Den beskriver hur och varför DevOps kan utgöra ett bra stöd för att stärka samverkan mellan utveckling, drift, support och förvaltning.

Kursen beskriver de principer, metoder modeller och verktyg som utgör kärnan i DevOps samt kopplingen mot andra modeller och ramverk som Continuous Delivery, Lean, ITIL®, och agil utveckling. Under kursens gång avlivas även ett antal myter kring DevOps.

I mer detalj täcker kursen:

  • Drivkrafterna bakom samt historiken kring DevOps
  • Nyckelbegrepp och principer 
  • Lista och förklara affärsvärdet av DevOps samt Continuous Delivery 
  • Förstå hur team kan, rent praktiskt, anamma DevOps principer 
  • Förklara begrepp som automatisering av integration, test, infrastruktur, samt driftsättning. 
  • Förklara hur DevOps är kopplat till Lean och agila metoder. 
  • Få en inblick I organisatoriska aspekter av DevOps, speciellt tvärfunktionella, självstyrande team. 
  • Identifiera hur molnlösningar samt Continuous Delivery/Integration pipeline kan effektivisera leveransen. 
  • Diskutera de kritiska framgångsfaktorerna för att anamma DevOps i organisationen.

Andra har även varit intresserade av dessa kurser: