HemSök efter kurserEQ - vikten av emotionell intelligens

EQ – vikten av emotionell intelligens

- Är emotionell intelligens en nödvändig ledarskapsförmåga?

Efter begreppets tillblivelse inom det psykologiska vetenskapsfältet tog det nästan ett decennium innan författaren och vetenskapsjournalisten Daniel Goleman hade etablerat en förståelse för vikten av EQ inom ramen för ledarskap i en organisatorisk kontext. I en artikel – “What Makes a Leader” – i Harvard Business Review, 1998, hävdar Goleman otvetydigt betydelsen av EQ:

För att tydliggöra innebörden av EQ, beskriver Goleman fem komponenter som möjliggör för individer att uppmärksamma, skapa kontakt med och lära av sina egna och andras känslomässiga tillstånd:

  • Självmedvetenhet
  • Självledarskap (självstyrning)
  • Motivation (i betydelsen, en passion som går bortom pengar och status)
  • Empati
  • Social färdighet (i betydelsen skicklighet att skapa och vidmakthålla relationer och nätverk)

Att verkligen förstå vad EQ och dess olika komponenter innebär, är viktigt av det skälet att en ledare kan ha en utvecklad förmåga inom vissa områden (komponenter) men svag på andra, vilket sammantaget inte ger den EQ som behövs för ett effektivt ledarskap.

Exempel; Ledaren kan ha god självkännedom och en stark passion (motivation), men brista i sin förmåga att bygga nätverk (social färdigheter) och visa empati. En sådan ledare kommer, utifrån Golemans resonemang, halta i sin emotionella förmåga och sannolikt inte vara lika effektiv i jämförelse med en person som har en mer utvecklad EQ.

---------------------------------------------------------------------------------------

Er­bju­dan­de!
Köp vårt kur­spa­ket och sä­ker­ställ din vi­da­re­ut­veck­ling

Paketpris: 27 040 kr
( ordinarie pris: 33 800 kr )

Ange kod PAKETPRIS när du bokar

--------------------------------------------------------------------------------------


Plats
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom

Längd
2 dagar

Pris

Målgrupp

Kursen passar både nya och gamla chefer och ledare

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

Utifrån den kontext nutida företag och organisationer befinner sig i – med en ökande komplexitet, ovisshet och mångfald därmed ett ökat behov av gemensam problemlösning och utveckling – är det en mer hållbar strategi att bygga goda relationer och samverkan för att därigenom utveckla och använda den emotionella förmågan.

Innehåll i kursen

  • Vad är emotionell intelligens

  • Hur utvecklar men emotionella färdigheter

  • Myter runt EQ

  • Led utifrån EQ