HemSök efter kurserHjärnkoll på kommunikation

Hjärnkoll på kommunikation

Alla ledare och medarbetare kommunicerar, men alla är inte kommunikativa. Att kommunicera handlar mer än om att bara prata och vidarebefordra tankar och känslor, det handlar om att skapa värde.

Utbildningen Hjärnkoll på kommunikation lär dig att skapa värde med hjälp av insikter från den senaste hjärnforskningen.

Studier visar t.ex. att ledare och medarbetare som är bra på att kommunicera har större inflytande på attityder, välbefinnande och prestationer. De är bättre på att motivera, lösa problem och konflikter och nå målen än de som inte är kommunikativa.

---------------------------------------------------------------------------------------

Er­bju­dan­de! Köp något av våra kur­spa­ket nedan och sä­ker­ställ din vi­da­re­ut­veck­ling

Hjärnkoll på kommunikation, 2 dagar

Plus en av nedanstående kurser

Analytiskt tänkande och kreativ problemlösning, 2 dagar

EQ – vikten av emontionell intelligens, 2 dagar

Leda utan att vara chef, 2 dagar

Paketpris: 27 040 kr
( ordinarie pris: 33 800 kr )

Ange kod PAKETPRIS när du bokar

--------------------------------------------------------------------------------------


Plats
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom

Längd
2 dagar

Pris
16900 kr

Målgrupp

Alla inom organisationen

Förkunskaper

Ingen tidigare erfarenhet behövs

Kursinnehåll

Under kursens två dagar kommer vi att skapa en förståelse runt både den egna kommunikationsstilen och andras.

Att behärska sin kommunikation har många fördelar, dels har man lättare att förstå sig själv och dels göra sig förstådd och förstå andra. Man har lättare för att samarbeta, skapa goda relationer och arbeta mer effektivt.

Fördelarna är många, man kan till och med förbättra tidigare dåliga relationer med sitt sätt att tala och lyssna. 

Med hjälp av den senaste forskningen inom neurologin får du också insikter i hur du kan undvika missförstånd och felaktiga tolkningar. Du får också med dig kommunikativa verktyg för hur du kan arbeta med konflikter och negativitet.

 • Hjärnan och kommunikation, filter, tolkningar och missförstånd
 • Vad är min kommunikationsstil, styrkor och svagheter
 • Överbrygga klyftorna mellan olika kommunikationsstilar
 • Hur kan jag kommunicera så jag når andra?
 • Utveckla en större öppenhet
 • Förstå grunden för påverkan
 • Förutse och undvika vanliga missförstånd – skapa samförstånd
 • Bli medveten om vad som hindrar dig från att kommunicera effektivt
 • Lyssna effektivt
 • Hantera svåra situationer
 • Transaktionsanalysen, en modell för kommunikation