HemSök efter kurserExcel – fortsättningskurs - formler och funktioner

Excel – fortsättningskurs – formler och funktioner

Excel – fortsättningskurs - formler och funktioner ger dig möjlighet att utnyttja mer av programmets potential. I kursen repeterar vi formler och cellreferenser och går igenom interna och externa länkar i arbetsboken. Efter kursen är du bekant med Excel-formler och olika kalkylbladsfunktioner, som du använder och kombinerar i olika kalkylblad. Du får en bredare insikt för möjligheterna med Excel och vet hur man kan dra nytta av formler och funktioner. 


Utbildningsformer
Remote

Längd
2 dagar

Pris
9900 kr

Målgrupp

Utbildningen är avsedd för avancerade användare, som är intresserade av Excel-beräkning och som vill lära sig mer om formler och olika kraftfulla Excel-kalkylbladsfunktioner. 

Kursmål

Efter utbildningen kan du använda Excel-formler och funktioner i en mängd olika beräknings- och analysuppgifter. Du bekantar dig också med andra funktioner som gör databehandling enklare. 

Förkunskaper

Vi rekommenderar kunskaper och färdigheter motsvarande Excel grundkurs för att få ut det mesta av kursen.  

Kursinnehåll: Excel – fortsättningskurs - formler och funktioner

Repetition av användningen av formler 

Vi repeterar och lär oss nya saker om formler. 

 • Relativ, absolut och blandad referens 
 • 3D-cellreferenser 
 • Länkande formler 
 • Skydda formler, kalkylblad eller arbetsbok 

Granska och spåra formler 

Spåra referenser i formler. 

 • Visa formler 
 • Spåra formler  

Felkontroll av formler 

Excel visar olika felmeddelanden. 

 • Automatisk felkontroll, de gröna "hörnen" 
 • Felkontrollregler 

Använd definierade namn (namngivet område) 

Ibland är det lättare att referera till ett intervall med definierade namn än med en cellreferens. 

 • Definiera och använd ett namn 
 • Tabell namn (lokala namn)  
 • Arbetsbokens namn (globala) namn  
 • Dynamiska (uppdaterande) namn 

Använda funktioner i formler 

Excel-funktionerna ger mer styrka och kraft i beräkningen. 

 • Infoga funktioner, argument och funktionshjälp 
 • Kapslade (nästlade) funktioner) 

Generaliseringav olika funktionskategorier 

 • Textfunktioner till exempel pick.text, vänster, höger, längd, delete.spacing, merge (mid, left, right, len, trim, concat)  
 • Logiska funktioner till exempel. om, och, eller, if.error (if, and, or, iferror) 
 • Sökfunktioner till exempel xhaku, vhaku, xvastine, match, index (xlookup, vlookup, xmatch, match, index) 
 • Databasfunktioner: till exempel total och dcount (dsum, dcount) 
 • Matematiska och statistiska funktioner till exempel summa, summa.if, beräkna, beräkna.if, genomsnitt,if.if (sum, sumif, count, countif, average, averageif) 

Egna funktioner (VBA) och hur man använder dem 

 • Skriv din egen funktion med VBA 
 • Testa, redigera och använd 

Möjligheter att tillämpa formler 

 • Villkorsstyrd formatering med formler 
 • Egna formler i dataverifiering 

Användning av variabler och deras optimering för att få ett resultat (om tiden tillåter) 

 • Datatabeller (data table) 
 • Målsökning (goal seek) 
 • Problemlösaren (solver)