HemSök efter kurserInformationsarkitektur

Informationsarkitektur

Vi människor skapar enorma mängder information och takten ökar hela tiden. En stor del denna information ”konsumeras”eller använd via digitala tjänster och kanaler. Strukturering och kategorisering av information är därför en vital del av tjänsteutveckling.

Detta är vad informationsarkitektur handlar om - digital informationshantering och strukturell design för att främja användbarhet.

Denna utbildning är en del av Informators stora UX Utbildningsprogram


Utbildningsformer
Remote

Längd
1 dag

Pris
9900 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar eller ska arbeta med att strukturera information, datamängder, webbplatser, appar och liknande. 

Mål

Kursen ger dig kunskaper i/om…

 • Centrala begrepp och koncept inom informationsarkitektur.
 • Informationsarkitekturens betydelse.
 • Verktyg som kan användas för att planera, fastställa och utvärdera informationsarkitektur.
 • Grundläggande kunskap om problem som kan uppstå vid utformande av informationsarkitektur (t ex uppdragsgivares förståelse för användarbehov, plattformsvalets inverkan på informationsarkitektur).
 • Metadata, taxonomier och sökfunktionalitet utifrån användarens situation och behov

Förkunskaper

Utbildningen förutsätter inga förkunskaper men någon form av kännedom om UX eller Design Thinking är en fördel.

Kursinnehåll

Informationsarkitekturen består i grunden av tre komponenter;

Organisera 
Att strukturera och organisera information på lämpligt sätt

Navigera
Ge användarna ett effektivt och ändamålsenligt sätt att navigera och hitta önskad information

Namnge 
För att information ska kunna vara begriplig och hittbar behöver den ges namn och begrepp som är ”rätt” för användarna.

I denna kurs arbetar vi med dessa tre områden. Kursen består av många praktiska exempel och övningar. Vi fokuserar på hur vi kan skapa en informationsarkitektur som ger användaren en positiv upplevelse (UX) av vår tjänst.

 

Kursinnehåll: Informationsarkitektur

 • Strukturera information och funktion i en tjänst.
 • Välja relevanta metoder för att fastställa informationsarkitektur.
 • Dokumentera de behov och möjligheter som uppstår under processen och kommunicera detta i ett sammanhang för informationsarkitektur.
 • Kunna argumentera för framtagningsprocessen av informationsarkitektur och dess påverkan för plattformen utifrån användarbehovet.
 • Hantera metadata, taxonomi och sökfunktionalitet utifrån användarens situation och behov.
 • Självständigt använda verktyg som används för att planera, fastställa och utvärdera informationsarkitektur

Utbildare

Symmetri

Symmetri består av de två beteendevetarna Sinclair Andersen och Ulf Winroth.

De har, i över två decennier, huserat i IT-världen där fokus hela tiden har varit på människan i relation till digitala lösningar i rollerna som UX-analytiker och experter på tillgänglighet.

Tillsammans med Symmetri levererar Informator utbildningar inom UX generellt, Agil användarcentrerad utveckling, Användbarhet och tillgänglighet.

Andra har även varit intresserade av dessa kurser:

Artiklar relaterade till ämnet: