HemSök efter kurserInformationsbehandling med SQL

Informationsbehandling med SQL

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

I denna kursen lär du dig SQL-språkets syntax, möjligheter, begränsningar och funktionalitet.

Detta är en den mest heltäckande kursen för dig som behöver få en grundläggande förståelse för skapande och underhåll av databasstrukturer med hjälp av SQL (Structured Query Language).

Om kursen:
Utbildningen är framtagen för att vara plattformsoberoende. Laborationer genomförs i Microsoft SQL Server miljö, men du får även exempel för funktionalitet i exempelvis Oracle och MySql. Kursen är mycket övningsintensiv och mer än halva tiden används till praktiska övningar som utförs mot en SQL Server-databas.


Utbildningsformer
Remote

Längd
3 dagar

Pris
25900 kr

Målgrupp

Denna kurs är främst riktad mot systemutvecklare och programmerare som ska kunna utveckla och underhålla applikationer mot en databas och avancerade användare som behöver kunna formulera och ställa egna frågor mot en databas

Du får lära dig:

 • SQL-språket: syntax, möjligheter, begränsningar och funktionalitet.
 • Hur man skapar och underhåller databasstrukturer

Förkunskaper

Vana vid att arbeta i Windowsmiljö: fönsterhantering etc. Erfarenhet av programmering och av relationsdatabaser är en fördel, men absolut inget krav.

Kursinnehåll: Informationsbehandling med SQL

1. Översikt

 • Grundläggande om SQL
 • Grundläggande DBMS och relationsdatabaser

2. Börja med SQL

 • Aritmetiska operationer
 • Union, Union All, Intersect och Minus
 • Select-satser och Where-villkor
 • Logiska operatorer

3. Funktioner

 • Numeriska-, sträng- och omvandlingsfunktioner
 • Funktioner i SQL: SUM, COUNT, AVG, MAX, MIN, m m

4. CLAUSES

 • Sortering (ORDER BY)
 • Gruppering (GROUP BY) med villkor (HAVING)

5. JOINS, Subqueries

 • Subqueries i select-satser
 • Equi-join, Outer-join, Self-join, m m

6. Manipulering av data

 • Insert och Update med subqueries
 • Insert, Update och Delete

7. Datamodellering

 • Självständiga objekt, beroende objekt
 • Enkel genomgång av ett på marknaden vanligt förekommande datamodelleringsverktyg

Referenser

 • ”Jag jobbar inte med sql till vardags. Kursen gav mig en bra introduktion. Läraren verkar väldigt kunnig inom SQL och databaser.”
 • Andra har även varit intresserade av dessa kurser: